Novosti

FOTO: Direktor TIKE u posjeti Razvojnoj agenciji USK


FOTO: Direktor TIKE u posjeti Razvojnoj agenciji USK

Danas, 13.12.2017.g. u prostorijama Razvojne agencije USK odrzan je radno-konsultativni sastanak sa predstavnicima Turske agencije za medjunarodnu saradnju i koordinaciju TIKA, koju je predstavljao direktor Omer Faruk Alimdzi.

Direktoru TIKE su prezentirani aktualni projekti koje implementira Razvojna agencija USK, kao i neki projektni prijedlozi koji bi Turskoj agenciji bili interesantni kao donatoru.

Predstavnici Turske agencije za medjunarodnu saradnju i koordinaciju TIKA su izrazili svoje zadovoljstvo onim sto su vidjeli, te su svoje resurse stavili na raspolaganje Razvojnoj agenciji USK, za sve buduce aktivnosti.

"Gostima iz TIKE smo prezentirali projekt uspostavljanja prvog coworking centra na podrucju USK, koji ce imati i ulogu poduzetnickog inkubatora, koji ce na izvjestan nacin smanjiti broj mladih ljudi koji odlaze sa naseg kantona" kaze nam  Samir Jodanović, direktor RAUSK.