Projekti

New Finance 2017 - „Novo financiranje za buduća ulaganja u energetsku efikasnost“.


New Finance 2017 - „Novo financiranje za buduća ulaganja u energetsku efikasnost“.

New Finance - „Novo financiranje za buduća ulaganja u energetsku efikasnost“. - 2017

Ovaj projekt ima za cilj  povećati povjerenje vlasnika javnih zgrada i investitora kako bi se prevazišla barijera u financiranju mjera energetske efikasnosti na lokalnom i regionalnom nivou.

Partneri na ovom projektu su:

-Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona, BiH

-Ministarstvo za građenje, prostrono uređenje i zaštitu okoliša Unso-sanskog kantona –pridruženi član iz BiH

-Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske - REGEA (vodeći partner) -Hrvatska,

-Katalonski institut za energiju - ICAEN - Španija,

-Regija Abruco  – Italija,

-Energetska agencija KSSENA Velenje – Slovenija

-Agencija za inteligentno upravljanje energijom MIEMI – Malta.

Sveukupna vrijednost projekta je 931.600,37 eura, a vrijednost dijela projekta kojeg će implementirati JU„Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona“ Bihać je 104.750, 51 eura.

Projektne aktivnosti:

WP 1 – Upravljanje projektom

WP 2 – Komunikacija

WP 3 – Kapitalizacija –

U sklopu ovog paketa biće kreirana e-platforma koja će sadržavati jedinstvene modele implementacije projekata energetske efikasnosti,a isto tako će povezivati vlasnike javnih zgrada i predstavnike privatnog sektora (banaka). 24 postojeća uspješna inovativna poslovna modela za projekte energetske efikasnosti će biti predstavnljeni na ovoj platformi, kao i 5 modela koji su kombinacija javnog i privatnog financiranja i koji će biti primjenjeni u najmanje 3 zemlje, a uključivaće 5 različitih nivoa vlasti.

Također će se održati edukacije za ključne interesne starane na temu boljeg upravljanja energijom. Edukaciju će održati kvalificirani stručnjaci iz ovog sektora.