Usluge

Usluge


Upravljanje regionalnim razvojem
Koordiniranje izrade i implementacije Strateškog plana razvoja

Podrška u implementaciji projekata
Stručna podrška u implementaciji, monitoringu i evaluaciji projkata

Poslovno povezivanje
Poslovno povezivanje poduzeća i ključnih sudionika u procesu regionalnog razvoja u skladu sa specifičnim potrebama

Poticanje poduzetništva
Pružanje podrške poduzetnicima na području regije kroz konkretne programe za podršku

Kreiranje poslovnog ambijenta
Stvaranje povoljnog investiciono-poslovnog ambijenta, kao i analiziranje, komparacija, vednovanje i procjenjivanje konkurentnosti mikrolokacije biznisa

Povećanje zaposlenosti
Djelovanje na smanjenje velike stope nezaposlenosti kroz programe podrške pri zapošljavanju i samozapošljavanju
smrtovnice
Podrška investitorima
Djelovanje na privlačenje investitora i investicija, pružanje stručne podrške u procesu investiranja u regiji

Informiranje o mogućim izvorima finansiranja
Informiranje privrednika i institucija o projektima i pozivima za finansiranje razvojnih projekata

Tehnička pomoć pri apliciranju na dostupna sredstva
Apliciranje na dostupne izvore finansiranja i pružanje tehničke podrške pri procesu prijave

Izrada poslovnih planova
Izrada poslovnih planova za efikasno poslovanje

Izrada investicijskih projekata
Kreiranje investicijskih projekta za realizaciju planiranih investicionih aktivnosti

Konzalting
Analiza poslovanja poduzeća, pružanje savjetodavnih usluga iz oblasti finansija i podrška u procesu pregovaranja sa finansijskim institucijama

Teritorijalni marketing
Promoviranje USK i sjeverozapadne BiH sa ciljem privlačenja investicija i unapređivanja poslovanja

Edukacija upravljanja projektnim ciklusom
Organizacija edukacija upravljanja projektnim ciklusom, jedinstvene metodologije kojom se planiraju, kreiraju, implementiraju i evaluiraju projekti finansirani iz različitih fondova

Stručne studije i analize
Izrada stručnih studija i analiza u oblasti poslovanja na području regije