Novosti

U sklopu prekogranicnog projekta RENEW HEAT u Cazinu instalirani kotlovi na drvnu biomasu


U sklopu prekogranicnog projekta RENEW HEAT u Cazinu instalirani kotlovi na drvnu biomasu

U Cazinu su u toku prošle sedmice završeni radovi na ugradnji centralnog grijanja na drvnu biomasu u Sportskoj dvorani i Kulturnom centru, koji su izvedeni i financirani u sklopu projekta „Grijanje zajednica obnovljivom energijom“ (RENEW HEAT) iz EU IPA prekograničnog programa Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora.


Naime, u Sportskoj dvoarni su ugrađena dva kotla na pelet snage 500 kW, a u Kulturnom centru je izvršena rekonstrukcija kotlovnice na lož ulje, te je umjesto jednog od postojećih  kotlova ugrađen kotao na pelet snage 75 kW, a drugi postojeći kotao na lož ulje zadržan u sklopu kotlovnice kao rezervni kotao. 

Naredni korak u radu obje otlovnice je angažiranje pružatelja usluge ugovorne prodaje toplinske energije koji će preuzeti potpunu brigu o kotlovnici, te će ovim ustanovama prodavati toplotnu energiju prema stvarnoj potrošnji i tačno definiranoj cijeni. Ugradnom kotlova na pelet doprinijeli smo ostvarenju cilja projekta, a to je  da se tradicionalno grijanje na drva zamjeni grijanjem na drvnu biomasu. 

Partneri na ovom prekogranicnom projektu su:

1. Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske - REGEA
2. Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona 
3. Karlovacka zupanija
4. Grad Cazin