Novosti

Dogovorene zajednicke aktivnosti u sklopu projekta EDU LAB


Dogovorene zajednicke aktivnosti u sklopu projekta EDU LAB

Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona sa 20 projektnih partnera iz Dunavske regije, implementira projekat EDU LAB koji se finansira iz programa Evropske Unije - Interreg Danube.


U sklopu projektnih aktivnosti koje implementira nasa Agencija, odrzali smo radne sastanke sa predstavnicima Univerziteta u Bihacu, na kojem su prisustvovali prof.dr. Jasmina Ibrahimpasic, prof.dr. Amela Colic i prof.dr. Dzenana Gaco. 

Govorili smo o okruglom stolu/panelu kojeg ce organizovati nasa Agencija, a gdje bi ucesce uzeli i predstavnici Univerziteta, na obostrano zadovoljstvo.

Takodjer na istu tematiku odrzali smo i sastanak sa predsjednikom obrtnicke komore USK gdin. Enes Arapovic, a koji vec implementiraju projekat uspostavljanja dualnog sistema obrazovanja u srednjim skolama, a kojeg ce prezentirati na okruglom stolu/panelu. 

EDU-LAB - „Novo upravljanje tržištem rada u suradnji sa visokim obrazovanjem u dunavskom području“

Cilj projekta je poboljšanje institucionalnih kapaciteta za povećanje važnosti visokog obrazovanja na tržištu rada s ciljem da se zadrži više mladih talenata da studiraju i rade u dunavskoj regiji.

Odliv mozgova u regije Zapadne Evrope zbog boljih akademskih i ekonomskih uvjeta u kombinaciji s iseljavanjem iz ruralnih područja utiče na ukupan pad broja stanovnika u obuhvaćenom području. Projekt se fokusira na usklađivanju potreba tržišta rada, a polazna tačka za novi način razmišljanja i saradnje je razvoj kapaciteta.