Novosti

Radno-konstultativni sastanak sa predstavnicima Ministarstva obrazovanja USK


Radno-konstultativni sastanak sa predstavnicima Ministarstva obrazovanja USK

Predstavnici nase Agencije su dana 01.11.2018. godine odrzali radno-konsultativni sastanak sa predstavnicima Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona. 

Cilj sastanka je bilo upoznavanje novoimenovanog ministra obrazovanje, nauke, kulture i sporta USK mr.sci. Damira Omerdica, sa aktivnostima koje Razvojna agencija implementira u oblasti obrazovanja kao i sa EU projektom EDU LAB koji implementiramo, a koji ima za cilj uvođenje dualnog sistema  obrazovanja u visoko obrazovanje na našem kantonu te povezivanje obrazovnog sistema sa potrebama tržišta rada, kaze direktor Agencije, Samir Jodanovic.

Jedna od aktivnosti koju Razvojna agencija planira realizovati u skorije vrijeme je organizovati konferenciju na temu dualnog sistema obrazovanja na našem kantonu, te smo s toga na sastanku zatražili podršku  Ministarstva kao partnera. 

Također su dogovorene buduće aktivnosti koje će Razvojna agencija realizovati zajedno sa Ministarstvom iz oblasti obrazovanja kao apliciranje na nove pozive EU fondova.