Novosti

Odrzan projektni sastanak u sklopu projekta EDU LAB


Odrzan projektni sastanak u sklopu projekta EDU LAB

U sklopu redovnih projektnih sastanaka, odrzan je radni sastanak u Slovackoj u organizaciji projektnih partnera. 


Na sastanku je sudjelovalo više od trideset zainteresiranih strana, uključujući TP9 projektne partnere (EDU-LAB, InnoSchool, Learning by Doing), kao i predstavnici TP3 "Poduzetnički sustavi učenja" (Excellence-in-ReSTI) i koordinatori EUSDR PA7 i PA9. Sudionici su predstavljali široku paletu organizacija, kao što su ministarstva, sveučilišta, gospodarske komore i industrije, nevladine udruge i istraživački instituti.

EDU-LAB - „Novo upravljanje tržištem rada u suradnji sa visokim obrazovanjem u dunavskom području“

Cilj projekta je poboljšanje institucionalnih kapaciteta za povećanje važnosti visokog obrazovanja na tržištu rada s ciljem da se zadrži više mladih talenata da studiraju i rade u dunavskoj regiji.

Odliv mozgova u regije Zapadne Evrope zbog boljih akademskih i ekonomskih uvjeta u kombinaciji s iseljavanjem iz ruralnih područja utiče na ukupan pad broja stanovnika u obuhvaćenom području. Projekt se fokusira na usklađivanju potreba tržišta rada, a polazna tačka za novi način razmišljanja i saradnje je razvoj kapaciteta.