Novosti

Odrzana zavrsna konferencija uspjesno implementiranog projekta RENEW HEAT


Odrzana zavrsna konferencija uspjesno implementiranog projekta RENEW HEAT

Završna konferencija Renew Heat projekta održana je u sklopu konferencije Adriatic Wood Days 2018 u Dubrovniku 03.12.2018. godine. Na konferenciji su učestvovali predstavnici javnog i privatnog sektora iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, ali i drugih zemalja regiona i EU-a. Fokus je stavljen na proizvodnju i veće korištenje biomase, EU RED II direktivu, kao i na mogućnosti prijave na EU fondove. Nakon honferencije projektni partneri su učestvovali na burzi projektnih ideja, gdje su dobili priliku da se predstave i traže nove partnere u regiji i EU-u. 

Final conference of Renew Heat project 

Final conference of Renew Heat project was held as a part of Adriatic Wood Days 2018 conference in Dubrovnik on 3 December 2018. The conference was attended by representatives of public and private sectors from Croatia, Bosnia and Herzegovina, but also other countries from the region and EU. The focus was put on production and increased use of biomass, EU RED II Directive, as well as possiblities to apply on EU funds. After the conference project partners participated in  EU project idea market, where we got an opportunity to present ourselves and look for new partners from the region and EU.