Novosti

FOTO: U Briselu smo predstavili projekt EcoSUSTAIN


FOTO: U Briselu smo predstavili projekt EcoSUSTAIN

Događaju Medijske zajednice za zaštitu biodiverziteta u okviru projekta PANACeA održanom u Briselu 4. i 5. decembra 2018. godine prisustvovali su i predstavnici nase Agencije kao dio tima EcoSUSTAIN projekta,  gdje smo isti projekt i predstavili.

4. decembra, odrzana je radionica Interreg Med zajednice za zaštitu biodiverziteta koja promovise i zaštićuje područja šire javnosti, posebno u EU, mediteranskim i nacionalnim političarima, državnim organima na različitim nivoima, organizacijama za zaštitu životne sredine i institucijama teritorijalne saradnje.

Poslijepodnevni sati prvog dana bili su u temi dijaloga sa kreatorima politike fokusiranim na integraciju pristupa zasnovanom na ekosistemu u regionalnim sektorskim politikama. Na ovoj sesiji predstavnik ECOSUSTAIN tima, odnosno predstavnik Razvojne agencije Unsko-sanskog kantona Samir Jodanovic, održao je prezentaciju o rezultatima projekta u vezi sa tematikom "Kako se suočiti sa regionalnim pritiscima kako bi smanjili uticaj na mediteranske ekosisteme: prikupljanje znanja o zagađivanju, uključujući i pretnje morskim otpadom".

Na ovom skupu prisustvovali su brojni reprezentativni projekti, kreatori politika i zainteresovane strane iz Mediterana, kao i predstavnici Evropskih institucija.