Novosti

OSLOBODJENJE: Investitore moramo uvjeriti da je ulaganje u USK njihova šansa


OSLOBODJENJE: Investitore moramo uvjeriti da je ulaganje u USK njihova šansa

Samir Jodanovic, direktor Razvojne agencije USK  govorio je za OSLOBODJENJE o trenutnim i buducim projektima. 


Izdanje : 22.01.2019.god.

Intervju: Minela Pamuk


Koliko je Agencija za ovih 6-7 godina, koliko postoji, uspjela da pomogne u razvoju privrede Unsko-sanskog kantona?


Ono što je važno naglasiti jeste da je naša agencija osnovana od Skupštine USK-a, s ciljem jačanja privrednih kapaciteta kroz implementaciju projekata finansiranih od različitih donatora, ali prvenstveno Evropske unije, čije su institucije dale značajan doprinos prilikom osnivanja Razvojne agencije USK-a 2012. godine. U svom dosadašnjem radu, naša institucija je kroz različite pozive donatora implementirala projekte u vrijednosti od nekoliko miliona eura, koji su znatno doprinijeli jačanju infrastrukture, kao i privrednog sektora kroz nova zapošljavanja na području Unsko-sanskog kantona.Šta je to konkretno urađeno zahvaljujući Agenciji?


- Postoji nekoliko investicijsko-kapitalnih projekata koje je naša agencija implementirala, a za konkretan primjer možemo navesti infrastrukturno uspostavljanje i osposobljavanje Centra za podršku poduzetništvu BINOVA u Bosanskoj Krupi, u čijim prostorijama lokalne vlasti ove općine uspješno implementiraju projekt prekvalifikacije radne snage u metalnom sektoru, čime se direktno utiče na stvaranje novih radnih mjesta.

Povoljan položaj


Također, kada govorimo o turizmu, važno je napomenuti i projekt rekonstrukcije Starog grada Sokolac, koji se nalazi nadomak Bihaća, koji ćemo, nadam se uskoro, uz dodatna finansijska sredstva donatora, staviti u funkciju turizma, kako bismo proširili turističku ponudu našeg kantona. Uz navedene, implementirali smo i nekoliko projekata iz oblasti energetske efikasnosti, zaštite bioraznolikosti, uspostavljanja dualnog sistema obrazovanja na području USK-a, itd. Za nas je važno istaći i projekt Evropske poduzetničke mreže, koji implementiramo već drugu godinu, te na taj način, kroz različite projektne indikatore, direktno pomažemo privrednicima sa područja USK-a na internacionalizaciji njihovog poslovanja.


Na koji način Agencija radi na privlačenju investicija u Kanton?


- Kada govorimo o direktnim stranim investicijama, prilikom svakog susreta sa potencijalnim investitorom, nastojimo im objasniti prednosti ulaganja u Unsko-sanski kanton, gdje posebno ističemo naš povoljan geografski položaj (udaljenost od granice sa EU samo 12 km), zatim kvalitetna kvalificirana radna snaga (u Kantonu imamo kvalitetne srednje strukovne škole, kao i Univerzitet u Bihaću), kao i brojne druge olakšice prilikom njihove investicije. Naravno, Razvojna agencija USK-a se novim investitorima stavlja na raspolaganje i kao servis za prevazilaženje svih administrativnih barijera prilikom registracije privrednog društva, kao i omogućavanje saradnje i podrške investitoru od drugih nivoa vlasti, što je investitorima jako značajno, uzmemo li u obzir činjenicu da živimo u kompleksnom pravnom sistemu.


Koje pogodnosti privrednici i novi investitori u USK-u imaju kada odluče da otvore firmu na tom području?


- U ovom dijelu možemo govoriti o dosta različitih pogodnosti za investitore. Kao što sam pomenuo prethodno, blizina granice sa Evropskom unijom je ogromna prednost, jer svi strani investitori teže tome da svoju proizvedenu robu izvoze na tržišta Evropske unije, pa i dalje. Pored navedenog, važno je istaći i različite programe podrške zapošljavanju, kako kantonalne, tako i federalne, na koje privrednici mogu aplicirati i samim tim omogućiti sebi priliv zdravog kapitala u kompaniju, a sve sa ciljem novog ulaganja u proizvodne pogone i povećanje konkurentnosti na tržištu.


Na kojim sve projektima Agencija radi, koji su rezultati dosadašnjih, a koji projekti su tek u toku i šta očekujete od njih?


- Trenutno, Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona implementira šest projekata koje finansira Evropska unija, a čiji su rezultati mjerljivi gledajući povećan broj novih radnih mjesta, uspostavljanje novih standarda za preduzeća koja teže ka izvozu svojih proizvoda.

Svakako, uzmemo li u obzir i činjenicu da se mi finansiramo kroz implementaciju projekata od EU, na nekoliko načina direktno doprinosimo i punjenju budžeta Unsko-sanskog kantona.


Kakva je saradnja vaše agencije sa agencijama iz drugih kantona, je li bilo nekih zajedničkih projekata, ako jeste, o čemu se radi?


- Što se tiče saradnje sa Agencijama iz drugih kantona, imali smo priliku nekoliko puta razmijeniti iskustva, a u planu nam je u skorije vrijeme održavanje zajedničkog sastanka svih razvojnih agencija u Federaciji BiH, gdje će naša Agencija biti domaćin, a sve s ciljem širenja znanja i sticanja novih iskustava na polju implementacije projekata.


Koliko je stranih, a koliko domaćih investicija na području USK-a, u koje oblasti se najviše ulaže - koje su najperspektivnije?


- Stranih investicija u našem kantonu je najviše sigurno u metalnom i drvoprerađivačkom sektoru.


Promjena slike


To možemo vidjeti i po potražnji novih radnika na tržištu, gdje nam u tom slučaju blizina granice sa EU predstavlja i problem, jer većina radnika se odlučuje da ide raditi npr. u Sloveniju, gdje za tri sata vožnje od kuće ima i do tri puta veću platu. Moje je mišljenje da moramo početi slati optimistične slike kroz medije i isticati pozitivne primjere iz privrede, jer sve suprotno od toga tjera naše ljude iz zemlje. Moramo se svi potruditi da pošaljemo što više pozitivnih vijesti u eter kako bi ljudi shvatili da je moguće živjeti i u BiH. Stranim investitorima mora u početku biti jasno da u BiH ne postoji jeftina, već kvalitetna radna snaga. To je zapravo ono što moramo mijenjati kako bi se posljedično mijenjala situacija u našem kantonu, a što bi rezultiralo privlačenjem većeg broja stranih investitora. Stranom investitoru iz, npr., Njemačke ne zvuči optimistično podatak da trenutno u BiH oko 30.000 ljudi čeka radnu vizu za Njemačku, a blizu 15.000 ljudi dozvole za spajanje porodica.


Imate li najava za neke nove investicije u narednom periodu, ako imate, o čemu se radi?


- Strane kompanije redovno dolaze u naš kanton, interesiraju se, traže detaljnije informacije, a mnogi se odluče za investicije. U ovom momentu razgovaramo sa jednom italijanskom kompanijom koja je zainteresovana za otvaranje proizvodnog pogona na području USK-a, gdje bi se zaposlilo nekoliko stotina ljudi. Nadamo se da ćemo ih argumentovano uvjeriti da je njihova šansa Unsko-sanski kanton.


olx

smrtovnice

klix