Novosti

Projekt EMBRACE: Javni poziv za mala i srednja preduzeca - Pokretanje NODE-a


Projekt EMBRACE: Javni poziv za mala i srednja preduzeca - Pokretanje NODE-a

O EMBRACE projektu


EMBRACE je inovativni projekat u sklopu Interreg MED programa  koj ima za cilj da pruži podrušku malim i srednjim preduzećima (MSP) i da promoviše aktivnosti podizanja svijesti među donositeljima odluka i posrednim zainteresiranim stranama kako bi se povećala primjena načela cirkularne ekonomije u svakodnevnom poslovanju firmi. Namjera je postaviti put u regijama  koj su uključene u projekat kako bi se olakšao prijelaz na učinkovitije korištenje resursa i više cirkularnihi održivih obrazaca .


Da bi se ovaj cilj ostvario, projekat će razviti treninge i alate za implementaciju principa cirkularne ekonomije  za male i srednje poduzetnike u sektoru vina i poljoprivredno-prehrambenog sektora a u području Mediteranske regije (MED). Tokom faze testiranja EMBRACE svi projektni partneri će razviti i podržati lokalna djelovanja putem regionalnih NODOva za rad na načelima cirkularne ekonomije sa MSP-ovima na njihovim teritorijima.

Kako bi se ojačao utjecaj cirkularne ekonomije, razviće se održivi poslovni modeli za MSP-ove u ovom području, a potom i diseminirati tokom faze prijenosa. U ovom  izvještaju biće objavljen javni poziv za MSP-ove koji žele učestvovati u testnoj fazi koja je predstavljena.  


ČINJENICE O PROJEKTU 


Akronim projekta: EMBRACE

Naziv projekta: Eko-mediteranski biznis koji ojačava agro-cirkularnu ekonomiju”.


Vrsta projekta: Testiranje


Trajanje projekta: 30 mjeseci od 01.02.2018. godine do 30.07.2020. godine


Budžet: € 2.140.390,50 € (ukupni budžet projekta)


Web stranica: https://embrace.interreg-med.eu/


 1. EMBRACE PARTNERI


pastedGraphic_1.png

t2i

http://www.t2i.it/

pastedGraphic_2.png

LAG Partenio

http://2020.galpartenio.it/

pastedGraphic_3.png

RAUSK

http://www.rausk.ba/

pastedGraphic_4.png

CADEC

https://www.cadec-corse.fr/

pastedGraphic_5.png

SARGA

http://www.sarga.es/

pastedGraphic_6.png

PTP

http://www.primorski-tp.si/en/

pastedGraphic_7.png

FEDACOVA

https://www.fedacova.org/

pastedGraphic_8.png

Ass.For.SEO

https://www.assforseo.it/

pastedGraphic_9.png

AVIPE

https://www.avipe.pt/

pastedGraphic_10.png

FING

https://en.sbbe.gr/

 1. REGIONALNI NODOVI

EMBRACE NODOVI su otvoreni za sva MSPs koji ispunjavaju sljedeće kriterije: Kandidat mora imati status malog ili srednjeg poduzetnika u skladu sa deficijom Evropske unije o malom i srednjem poduzetništvu. Kandidat mora imati sjedište na području koje je pokriveno projektom EMBRACE:


 • Italija  (teritorija regiona Venecije i Kampanje
 • Španija (teritorija regiona Aragón i Valencija)
 • Bosna i Hercegovina (teritorija Unsko-sanski kantona)
 • Portugal (teritorija regiona Lisabon)
 • Francuska  (teritorija regiona Korzika)
 • Slovenija (teritorija regiona Goriška)
 • Grčka (teritorija regiona centralne Makedonije)
 • Kandidati moraju obavljati djelatnosti iz jednog od sljedećih sektora: poljoprivredno-prehrambenog ili vinskog
 • Kandidati moraju kontaktirati direktno svoj lokalni EMBRACE NODE I njima dostaviti svoju aplikaciju za učešće. 

Zašto bi trebali uzeti učešće?


 • Da li želite ostavirit kontakt sa drugim lokalnim ili transnacionalnim akterima?
 • Da li želite da dobijete pristup uslugama treninga i mentoring u oblastima vezanih za agrocirkularnu ekonomiju? 
 • Jeste li voljni da dobijete priliku da poboljšate svoj proizvod / uslugu putem učinkovitih rješenja u okviru cirkularne ekonomije.

Ako je vaš odgovor DA, EMBRACE vam može pomoći!


 • Ako ste jedan od odabranih malih i srednjih preduzeća, dobit ćete podršku za eko-inovacije u poslovanju i, u svakom slučaju, dobićete pristup otkrivenim primjerima dobre prakse. Naše osoblje će podržati definiranje “cirkularnih” poslovnih modela / investicijskih planova za vaše proizvode / usluge, omogućujući vam da steknete tržišne prilike time što ćete biti eko-učinkoviti, Sudjelovat ćete u projektu Evropske unije (uz dodatnu vrijednost zajedničkog rada na globalnim izazovima i dobivanju pristupa novim mrežama i savezima).

3. EVENTS CALENDAR

Pokretanje događaja svakog lokalnog NODE-a:


pastedGraphic_11.png

25.02.2019.godine

pastedGraphic_12.png23.03.2019. godine


pastedGraphic_13.png

27.02.2019.godine

pastedGraphic_14.png

07.05.2019. godine

pastedGraphic_5.png

12.04.2019.godine

pastedGraphic_15.png

17.05.2019. godine

pastedGraphic_16.png

28.03.2019.godine

pastedGraphic_17.png

Naknadno će biti potvrđeno

pastedGraphic_9.png

12.04.2019.godine 1. POVJERLJIVOST i DISEMINACIJA

Prijavom se podnositelj zahtjeva slaže o pohranjivanju i korištenju svojih ličnih podataka za izvršenje EMBRACE ciljeva i plana rada. EMBRACE konzorcij se obvezuje da će povjerljivo rukovati ličnim podacima, osim rezultata testiranja alata koji mogu sadržavati sljedeće informacije:

 • Informacije o uspješnim EMBRACE MSP-ovima koji su uspješno testirali Priručnik. Informacije će biti dostupne prije završetka projekta, koje će sadržavati: nazive malih i srednjih poduzeća i kratak opis poslovanja (kako ih osigurava MSP).

Prikupljeni lični  podaci biće obrađeni i privatnost podataka će se obraditi u skladu s odgovarajućim etičkim ponašanjem i poštivaće povjerljivost primljenih informacija.Sporazum o neotkrivanju podataka (NDA) nije obavezan. Odgovornost je svakog učesnika  MSP-a da zaštiti osjetljive podatke.


Za širenje i korištenje rezultata dobivenih podrškom EMBRACE-a, učesnici  moraju to i naznačiti pravilnim navođenjem i izgledom logotipa projekta i EU logotipa.