Novosti

Razvojna agencija USK održala radionice „Uvod u cirkularnu ekonomiju“


Razvojna agencija USK održala radionice „Uvod u cirkularnu ekonomiju“

Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona je u periodu 10.-12.06.2019. godine organizirala i održala radionice na temu „Uvod u crikularnu ekonomiju“.


Radionice za predstavnike poljoprivredno-prehrambenog sektora i javnog sektora su održane u sklopu projekta „Evropski med-klasteri jačaju isplativu agrovinsku cirkularnu ekonomiju-EMBRACE“ čiji je cilj  da podrži uvođenje inovativnih procesa u mediteranskoj regiji u skladu sa principima cirkularne ekonomije.


Cilj same radionice je educirati privrednike iz Unsko-sanskog kantona kako bi počeli s primjenom cirkularne ekonomije u svojoj proizvodnji iz koje bi, u tom slučaju,  izlazilo manje otpada. 


Uz edukacije učesnici u projektnim aktivnostima će dobiti priliku da se upoznaju s primjerom dobre prakse u primjeni principa cirkularne ekonomije u toku studijskog putovanja koje će biti organizirano na jesen, a krajnji rezultat ovih aktivnosti će biti izrada investicijskih projekata za pet najboljih poslovnih ideja sa kojima će izići polaznici edukacija.