Novosti

Skupstina Unsko-sanskog kantona Zakljuckom prihvatila Strateski dokument USK


Skupstina Unsko-sanskog kantona Zakljuckom prihvatila Strateski dokument USK

Skupstina Unsko-sanskog kantona je Zakljuckom prihvatila dokument Strategija razvoja Unsko-sanskog kantona za period 2021-2027, a koji je izradila JU Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona uz podrsku brojnih partnerskih institucija i ustanova. 

Strategija razvoja Unsko - sanskog kantona za period 2021. – 2027. godina predstavlja integrisani multisektorski strateški dokument kojim se definišu javne politike i integralno usmjerava razvoj  kantona i jedinica lokalne samouprave. Nosilac izrade Strategije razvoja je Vlada, a učesnici u  procesu izrade su ministarstva i druga tijela kantonalne uprave, općine i gradovi, Vijeće za razvojno planiranje i upravljanje razvojem, te ostali socio - ekonomski partneri. 

Strategija je ključni strateško - planski dokument koji treba da potiče i usmjerava budući rast i  razvoj Unsko - sanskog kantona. Uključuje sektore ekonomskog razvoja, društvenog razvoja i  zaštite životne sredine i služi kao okvir za zajedničko projektovanje budućeg razvoja Unsko-sanskog kantona kroz definisanje zajedničkih ciljeva za prevazilaženje razvojnih izazova. 

Ostvarenje razvojne vizije realizovaće se kroz kroz 3 strateška  cilja, razrađena u 10 prioriteta i 33 mjere.