Novosti

Drugo studijsko putovanje u okviru projekta REINSER


Drugo studijsko putovanje u okviru projekta REINSER

Od 19. do 21. oktobra 2021. organizirano je drugo studijsko putovanje u Rumu u Srbiji za partnere u projektu Ekonomska integracija izbjeglica kroz socijalno poduzetništvo (REINSER).

Svrha putovanja bila je istražiti mogućnosti prenošenja identificiranih najboljih praksi u području integracije izbjeglica kroz socijalno poduzetništvo u društva domaćina programskog područja ADRION. Zbog ograničenja Covid-19, neki od učesnika ika pridružili su se panelima i raspravama online.

Prvog dana studijskog putovanja organizirane su tri radionice i panel u okviru kojih su projektni partneri razgovarali o tome kako šest partnerskih država rješava pitanje zapošljivosti azilanata, zakonskom okviru za poduzetništvo azilanata i potencijalima za daljnji razvoj socijalne ekonomije, konkretno u Srbiji. Prvi panel dao je uvid u lokalne odgovore na integraciju izbjeglica u Srbiji, posebno inicijative Crvenog križa u Vojvodini tokom migrantske krize.

Drugi dan studijskog putovanja započeo je panelom na kojem je predstavljeno šest najboljih socijalnih poduzeća u Srbiji i drugim partnerskim državama, nakon čega se razgovaralo o mogućnostima njihove prenosivosti iz jedne zemlje partnera u drugu. Projektni partneri nastavili su posjet Texec-u, poduzeću za reciklažu tekstila u Sremskoj Mitrovici.

Socijalno poduzetništvo iz drugačije i šire perspektive, panel podijeljen u tri dijela, obilježio je treći dan studijskog putovanja, a uglavnom je dao uvid u načine pokretanja i vođenja socijalnog poduzeća. Konačno, zadnji dan studijskog putovanja dao je detaljne informacije o institucionalnim uslovima i mogućnostima socijalnog poduzetništva.

REInSER okuplja osam projektnih partnera iz akademske zajednice, organizacija za podršku poslovanju i lokalnih vlasti koji prikupljaju različita znanja i vještine u šest zemalja područja ADRION-a, odnosno Sloveniji, Italiji, Grčkoj, BiH, Srbiji i Hrvatskoj.

Glavni cilj REInSER-a je poboljšati  ekonomsku, a time i širu integraciju izbjeglica i tražitelja azila u društva domaćina programskog područja ADRION, korištenjem pristupa socijalne ekonomije, posebno socijalnog poduzetništva.

Od 19. do 21. oktobra 2021. organizirano je drugo studijsko putovanje u Rumu u Srbiji za partnere u projektu Ekonomska integracija izbjeglica kroz socijalno poduzetništvo (REINSER).

Svrha putovanja bila je istražiti mogućnosti prenošenja identificiranih najboljih praksi u području integracije izbjeglica kroz socijalno poduzetništvo u društva domaćina programskog područja ADRION. Zbog ograničenja Covid-19, neki od učesnika ika pridružili su se panelima i raspravama online.

Prvog dana studijskog putovanja organizirane su tri radionice i panel u okviru kojih su projektni partneri razgovarali o tome kako šest partnerskih država rješava pitanje zapošljivosti azilanata, zakonskom okviru za poduzetništvo azilanata i potencijalima za daljnji razvoj socijalne ekonomije, konkretno u Srbiji. Prvi panel dao je uvid u lokalne odgovore na integraciju izbjeglica u Srbiji, posebno inicijative Crvenog križa u Vojvodini tokom migrantske krize.

Drugi dan studijskog putovanja započeo je panelom na kojem je predstavljeno šest najboljih socijalnih poduzeća u Srbiji i drugim partnerskim državama, nakon čega se razgovaralo o mogućnostima njihove prenosivosti iz jedne zemlje partnera u drugu. Projektni partneri nastavili su posjet Texec-u, poduzeću za reciklažu tekstila u Sremskoj Mitrovici.

Socijalno poduzetništvo iz drugačije i šire perspektive, panel podijeljen u tri dijela, obilježio je treći dan studijskog putovanja, a uglavnom je dao uvid u načine pokretanja i vođenja socijalnog poduzeća. Konačno, zadnji dan studijskog putovanja dao je detaljne informacije o institucionalnim uslovima i mogućnostima socijalnog poduzetništva.

REInSER okuplja osam projektnih partnera iz akademske zajednice, organizacija za podršku poslovanju i lokalnih vlasti koji prikupljaju različita znanja i vještine u šest zemalja područja ADRION-a, odnosno Sloveniji, Italiji, Grčkoj, BiH, Srbiji i Hrvatskoj.

Glavni cilj REInSER-a je poboljšati  ekonomsku, a time i širu integraciju izbjeglica i tražitelja azila u društva domaćina programskog područja ADRION, korištenjem pristupa socijalne ekonomije, posebno socijalnog poduzetništva.