Novosti

Energetska tranzicija: Wood Key


Energetska tranzicija: Wood Key

U Bihaću se u sklopu projekt Wood Key ugrađeno grijanje na drvnu biomasu u sportskoj dvorani „Luke“. Projekt se implementira uz pomoć EU sredstava u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Crnoj Gori, a implementira ga pet partnera koji će ugraditi 3 kotlovnice. Projekat je vrijedan skoro 1 milion EUR.

Ukupna površina šuma i šumskih zemljišta u BiH iznosi 2,709.800 ha, što čini 53% ukupne kopnene površine BiH, unutar kojih postoji potencijal od 718.000 tona šumske biomase godišnje za proizvodnju energije, a koja nije niti približno iskorištena. Da bi se ta situacija popravila potrebno je poticati instalaciju kotlova na pelete u kućanstvima, područnih toplana u ruralnim dijelovima, te osnivanje sabirno logističkih centara za biomasu po uzoru na Austriju.

Biomasa je obnovljivi izvor energije čiji je potencijal u Bosni i Hercegovini zaista značajan. Za proizvodnju energenata iz biomase, osim stabla, mogu se koristiti otpadne sirovine kao što su ostaci iz drvne industrije, šumski ostaci od rezanja stabala, poljoprivredna biomasa i sl. Trenutno najpopularnije gorivo iz drvne biomase je pelet koji je svoju širu primjenu pronašao u domaćinstvima za grijanje prostora. Prednost mu je što omogućava jednak komfor korisniku kao i fosilni energenti. Ipak, još uvijek najkorištenije gorivo iz drvne biomase u Bosnia i Hercegovini je kratko cijepano drvo, dok drvna sječka svoju primjenu pronalazi u grijanju većih javnih objekata, te u energetskim postrojenjima za kombiniranu proizvodnju električne i toplotne energije.

U Unsko-sanskom kantonu do sada je  provedeno dva ovakva projekata ukupne snage kotlovnica na biomasu 1,75 MW. Ukupan iznos investicija je oko 687.322 KM, a korišteno je dva različita izvora financiranja.

Javni sektor podržava ovakve projekte budući da u svom vlasništvu ima veći broj dotrajalih kotlovnica na lož ulje. Provođenjem ovakvih projekata smanjuje im se operativni trošak za održavanje i nabavku goriva, a nerijetko u kapitalnoj investiciji sudjeluju s vrlo malim ili nikakvim postotkom financiranja Poduzetnicima, prvenstveno onima koji se bave proizvodnjom biomase, ovakvi projekti su zanimljivi iz razloga što njihov proizvod dobiva dodanu vrijednost, a ujedno si i dugoročno osiguravaju tržište.

Prije tri godine kada smo proveli prvi pilot projekt, ovakav je model bio potpuna nepoznanica, danas je toplinarsko poduzetništvo prepoznato u Bosni i Hercegovini. Prednost ovog modela je što se o kotlovnici brine specijalizirana firma dok korisnik samo plaća grijanje prema stvarnoj potrošnji, te u budućem periodu možemo očekivati sve veći broj ovakvih projekata. Da bi se model dodatno potaknuo potrebno je omogućiti u nacionalnim programima i pozivima za sufinanciranje obnovljivih izvora energije mogućnost kombinacije bespovratnih sredstava i privatnog kapitala kako bi npr. javne ustanove kroz model toplinarskog poduzetništva korištenjem privatnog kapitala pokrile vlastitu komponentu u investiciji.

Osim što je dvorana dobila potpuno novu kotlovnicu snage 1000 kW, te doprinijela zaštiti okoliša, s obzirom da se uklanja fosilni energent – lož ulje, ostvariti će se i značajne financijske uštede u operativnim troškovima radi jeftinijeg energenta i to oko 40%. 

Projekt Wood Key punog naziva Boosting wood biomass energy market as a key for regional energy transition ima za cilj pokrenuti energetsku tranziciju kroz poticanje korištenja lokalno prisutnog obnovljivog izvora – biomase. Projekt se provodi u partnerstvu između REGEA-e, Karlovačke županije, Grada Bihaća, Razvojne agencije Unsko-sanskog kantona, te Općine Herceg Novi, a prijavljen je na 2. Poziv programa Interreg IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora. O kvaliteti projekta govori i činjenica da je bio prvi na rang listi među prijavljenim projektima za 2. prioritetnu os. Ukupan budžet projekta iznosi 1.114.206 KM, a sve aktivnosti sufinancirane su od strane Interreg programa s 85% bespovratnih sredstava.

Projekt ima izrazito jaku investicijsku komponentu, te će se osim spomenute kotlovnice u Bihaću, izgradila po jedna kotlovnica na biomasu u gradu Ogulinu u Hrvatskoj i Općini Herceg Novi u Crnoj Gori. Ukupna vrijednost investicija u kotlovnice na biomasu iznosi 1,2 miliona KM. Osim investicijama projekt se bavi i ciljanim edukacijama namijenjenim šumoposjednicima i potencijalnim investitorima, kao i poticanjem privredne djelatnosti, tačnije toplinarskog poduzetništva. 

Toplinarsko poduzetništvo ili model ugovorne prodaje toplinske energije iz biomase (eng. heat contracting) inovativni je model financiranja kroz kojeg je moguće bez vlastitih financijskih ulaganja rekonstruirati kotlovnice na fosilna goriva i uvesti biomasu kao energent. Model se bazira na sklapanju višegodišnjeg ugovora o snabdijevanju toplinskom energijom iz biomase između naručitelja usluge (npr. javne ustanove) i pružatelja usluge – privatnog investitora koji zatim ulaže vlastita financijska sredstva u rekonstrukciju kotlovnice.

Pružatelj usluge snabdijeva kotlovnicu vlastitom biomasom, te prodaje toplinsku energiju korisniku usluge po ugovorom definiranoj cijeni, te na taj način vrši povrat investicije. Pružatelj usluge osim snabdijevanja gorivom preuzima i kompletno upravljanje kotlovnicom koje uključuje servis kotlovnice, optimiziranje rada, te otklanjanje eventualnih kvarova što predstavlja vrlo praktičnu i povoljnu opciju za korisnika usluge. Kako bi se promoviralo i razvilo toplinarsko poduzetništvo sve tri izgrađene kotlovnice u sklopu projekta Wood Key biti će predane na upravljanje specijaliziranim firmama, koje će u potpunosti preuzeti brigu o istima na period od 2 godine. Također, kroz projekt će biti izrađena i investicijska platforma s ciljem poticanja novih investicija u sektoru energije iz biomase. 

Wood Key je samo jedan u nizu uspješnih projekata koje RAUSK provodi u suradnji s REGEA-om, a koji će rezultirati instalacijom kotlovnice na biomasu. Sam projekt se nastavlja na projekt Renew Heat u sklopu kojeg je u potpunosti rekonstruirana kotlovnica u Kulturnom centru Cazin i instaliran sistem grijanja na drvnu biomasu u sportskoj dvorani u Cazinu. Projekat je implementiran uz podršku Ministarstva privrede USK.