Novosti

Održana Završna konferencija projekta Bee promoted – promocija pčelarstva


Održana Završna konferencija projekta Bee promoted – promocija pčelarstva

Danas, 19.12.2016. godine je u Bihaću održana Završna konferencija projekta Bee Promoted – promocija pčelarstva kojeg je finansirala Europska unija u sklopu IPA prekograničnog programa Hrvatska – Bosna i Hercegovina 2007-2013 ukupne vrijednosti 649.509,62 EUR. Riječ je o projektu čiji je cilj unapređenje institucionalne podrške pčelarskom poduzetništvu pri podizanju kvalitete i obima proizvodnje, te plasmana meda i drugih pčelinjih proizvoda na tržište.

Nosioc projekta u Republici Hrvatskoj su bili Prehrambeno- biotehnološki fakultet – Centar Zadar, sa hrvatske strane, dok je to sa bosanskohercegovačke strane Veterinarski zavod Bihać .Partneri na projektu su Zadarska županija, Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona te udruge pčelara „Dalmatinka“ iz Zadra i „IVA“ iz Posušja.

U toku projekta koji je trajao ukupno 24 mjeseca postignuta je promocija pčelinjih proizvoda na tržištu i kroz umrežavanje pčelara s područja Unsko-sanskog kantona, Posušja i Zadra kreiran je temelj za saradnju, razmjenu znanja i iskustava i zajedničkog djelovanja u cilju poboljšanja ove grane poljoprivrede. Uspostavljena je vrijedna infrastruktura za pružanje novih usluga među kojima su dva Laboratorija za kontrolu kvalitete meda u Bihaću i Zadru, uspostavljen je Centar za selekcijski uzgoj i oplodnju matice u Bihaću, te oplodne stanice u Zadru i Posušju. Kao važan treći rezultat urađena je Studija okolišnih i bioloških uvjeta za razvoj optimalnih uzgojnih područja matice sive pčele, koja je publicirana i promovirana prilikom današnje Konferencije. Četvrti rezultat projekta su održane radionice za pčelare koje su omogućile razmjenu iskustva, novih trendova u pčelarstvu, ali i preporuke za poboljšanje.

Kao jedan od zaključaka današnje Konferencije istaknuto je da bi pčelarstvo doveli od hobističkog zanimanja do poljoprivredne grane potrebno je unaprijediti procese i metode samog uzgoja pčela i proizvodnje pčelinjih proizvoda. To će u konačnici dovesti do većeg prosjeka proizvedenog meda po košnici. Također je zaključeno da povećanjem obima mobilnog pčelarstva znatno se može uticati na pozitivne efekte ali je isto tako važno da pčelari šire paletu pčelinjih proizvoda koji ih mogu učiniti profitabilnijima. Posebno je istaknut značaj kvalitete matice, te da je upravo uloga Centra za selekcijski uzgoj i reprodukciju matice da se kvalitetnijom maticom postignu bolji rezultati i veće količine kada je u pitanju proizvodnja meda i ostalih pčelinjih proizvoda. Iz tog razloga je važna podrška svih pčelara kako bi ovaj Centar u potpunosti profunkcionisao.

Obzirom da je na današnjoj Konferenciji promovirana Studija koja se sastoji iz 4 publikacije, kreirana je osnova koja s naučnog stanovišta prvi put daje kompletan presjek historijskih činjenica, ali i smjernica i uputa kako unaprijediti pristup i postići bolje rezultate.

Kao jedan od zadnjih zaključaka je istaknut nedostatak strateške odrednice naše države prema proizvodnji i izvozu meda, te kako je za cjelokupni sektor potrebno uređenje legislative. U tom pravcu je potrebno zajednički djelovati te je od posebne važnosti udruženo i koordinirano djelovanje pčelarskih udruga i zajednički nastupi i rad na promociji proizvoda koji dosadašnjim analizima pokazuju veoma visoku kvalitetu.