Novosti

ISTER e-newsletter


ISTER e-newsletter

Dragi ISTER prijatelji i partneri,

informišemo Vas o aktivnostima projekta ISTER; u ovom četvrtom izdanju elektronskog newslettera pronaći ćete šest članaka o napretku projekta i prezentacije partnera konzorcija projekta. U ovom broju fokusiramo se na prvo izdanje naučne publikacije 'Rimske dunavske ceste i Limes', koja se temelji na rezultatima i nalazima identificiranja kontinuirane rute rimskog puta na terenu, koristeći moderne i neinvanzine tehnike; ISTER alat za vrednovanje i dodjela ISTER nagrada koja se održala 23.februara 2022. godine u sklopu druge kapitalizacijske radionice u Aalen, Njemačka.