Novosti

Održana treća radionica u sklopu projekta ISTER


Održana treća radionica u sklopu projekta ISTER

Dana 31.03.2022. godine JU 'Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona' Bihać, održala je treću kapitalizacijsku radionicu EU projekta ISTER - Povezivanje Dunavske regije historijskim rimskim rutama.  Tema radionice je 'Naslijeđe rimskih ruta kao sredstvo za razmjenu i saradnju'. Zainteresirane učesnike iz javnog i privatnog sektora, upoznali smo sa efektima dosad realiziranih aktivnosti, kao i sa  budućim aktivnostima u okviru projekta.

Cilj radionice je uspješna saradnja između učesnika sa fokusom na kreiranje inovativnih ideja za daljne  mogućnosti transnacionalne saradnje, promocije kulturnog naslijeđa i kulturne razmjene u okvirima rimskih ruta duž Dunavske regije, fokusirajući se na period nakon implementacije ISTER projekta.

Nakon održanih radionica, došli smo do zaključka da je ovaj projekt od velikog značaja u kontekstu očuvanja kulturnog naslijeđa (rimskog kulturnog naslijeđa)  te stavljanje kulturnog naslijeđa u fokus i funkciju pokretača turističkog razvoja.