Novosti

Studijsko putovanje u Brindisi


Studijsko putovanje u Brindisi

U sklopu EU projekta REINSER održano je 3. studijsko putovanje u Brindisiju u periodu od 30.11.2021. do 03.12.2021. godine. U sklopu ovog putovanja održane su panel diskusije na temu migracija i socijalne i ekonomske integracije azilanata i izbjeglica u društva u kojem žive. Učesenici su takođe imali priliku da vide primjere dobre prakse kako se integracija odvija u tom području Italije.