Novosti

Održana završna konferencija projekta ISTER


Održana završna konferencija  projekta ISTER

U utorak, 13. decembra 2022. godine u 10 sati, održala  se završna online konferencija međunarodnog projekta ISTER, na kojoj su prisustvovali projektni partneri ali i ključni akteri projekta te šira publika, preko 80 učesnika iz 8 partnerksih država. Ministarstvo privrede USK u čijoj je nadležnosti turizam podržava implementaciju ovog projekta.

 

Na konferenciji su se promovirali i prezentirali rezultati projekta ISTER, naglašavajući one koji su aktivne da se koriste i nakon završetka implementacije projekta. Tokom konferencije učesnici su mogli podijeliti svoja zapažanja, iskustva, utiske i postaviti pitanja vezana za implementaciju projekta ISTER.

 

Predstavljeni su sljedeći rezultati dvogodišnjeg rada ISTER projektnih partnera iz 8 zemalja Dunavske regije:

- ISTER Katalog rimskih ruta i naselja duž Dunavske regije;

- Virtuelni ISTER GIS Atlas, baza podataka o rimskim rutama i naseljima duž Dunavske regije te značaj digitalizacije i novih tehnologija u kulturnoj baštini;   

- VIA ISTER aplikacija, koja je namijenjena  svima koji žele da se upoznaju sa bogatim rimskim kulturnim naslijeđem Dunavske regije,  

- ISTER miljokazi - rimski putokazi, kojima je  VIA ISTER ruta duž Dunava i fizički obilježena

* i     Istražite i sami VIA ISTER rutu i puteve Rimljana u  Dunavskoj regiji!