Novosti

Postavljeni miljokazi i table u okviru projekta ISTER


Postavljeni miljokazi i table u okviru projekta ISTER

Jedna od aktivnosti projekta ISTER je postavljanje miljokaza i metalnih tabli duž nekadašnjih antičkih rimskih cesta, na kojima se nalazi QR kod za aplikaciju ISTER koji je ugraviran na ploči.

Postavljanjem rimskog miljokaza i metalnih tabli duž antičke rimske ceste (nazvanog miliarium) ima za cilj povećati vidljivost preostale baštine, posebno u neiskopanim područjima i doprinijeti globalnom brendiranju cijele Dunavske regije, budući da će rimski miljokazi biti elementi koji se ponavljaju duž rute.

RA USK, je u okviru implementacije projekat i projektnih aktivnosti, postavila miljokaze i ploče u općinama Bosanski Petrovac, Ključ, Bosanska Otoka, te gradovima Bihać i Bosanska Krupa.
Ministarstvo privrede USK u čijoj je nadležnosti turizam podržava implementaciju ovog projekta.