Novosti

Prezentacija pilot projekta u okviru projekta REINSER


Prezentacija pilot projekta u okviru projekta REINSER

19.01.2023. godine, u okviru EU projekta REINSER, čiji je cilj ekonomska integracija izbjeglica i azilanata kroz socijalno poduzetništvo, Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona je održala promotivni događaj pilot projekta, koji je implementiran u novembru 2022. godine sa korisnicima kampa Lipa u Bihaću.

Pilot projekat je bio kurs kuhanja, koji je uključivao internacionalna jela. Na kraju kursa su svi, i korisnici i implementatori, bili iznimno zadovoljni pilot projektom. Ministarstvo privrede USK u čijoj je nadležnosti poduzetništvo podržava implementaciju ovog projekta.