Novosti

Lokalne zajednice upoznate sa aktivnostima oko PJI 2018-2020


Lokalne zajednice upoznate sa aktivnostima oko PJI 2018-2020

Predstavnici Razvojne agencije USK-a su u protekloj sedmici iskoristili priliku i informisali sve lokalne zajednice na podrucju Unsko-sanskog kantona po pitanju aktivnosti JU RAUSK oko novog ciklusa Programa javnih investicija za 2018-2020.

Lokalne zajednice na USK-u su upoznate sa rokovima koje je potrebno da ispostuju kako bi se i njihovi projektni prijedlozi pronasli u Programu javnih investicija za 2018-2020 koji ce nakon usvajanja biti upucen prema Vladi Federacije BiH.

Ono što je važno za istaknuti je činjenica da su se sve lokalne zajednice aktivno uključile u ažuriranje i kandidovanje novih projektnih prijedloga za novi ciklus Programa javnih investicija Unsko-sanskog kantona, kao i činjenicu da su opštine/gradovi izrazile nezadovoljstvo po pitanju stavljanja njihovih projekata na listu prioriteta, koje u konačnici usvaja Vlada Unsko-sanskog kantona. 

Tokom sastanaka, predstavnici lokalnih zajednica su istaknuli i kvalitetnu saradnju sa JU Razvojna agencija USK-a po pitanju unosa projekata u PIMIS bazu. 

Rok za dostavljanje usvojenog Nacrta Programa javnih investicija 2018-2020 prema Vladi FBIH je 10. juni 2017. godine.