Novosti

U Zagrebu potpisan ugovor za nas novi projekt - RENEW HEAT


U Zagrebu potpisan ugovor za nas novi projekt - RENEW HEAT

U Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova EU Republike Hrvatske u Zagrebu, danas smo potpisali ugovor za naš novi projekt RENEW HEAT - zajednice koje se griju na obnovljiv izvor energije. 

Projekt je vrijedan €698.681,17 i sufinanciran je iz EU programa Interreg IPA CBC Hrvatska-BIH-Crna Gora.

Glavni cilj je učestvovati u energetskoj regionalnoj tranziciji koja će se zasnivati na održivom korištenju lako dostupnih obnovljivih izvora energije - drvo - što dovodi do povećane energetske sigurnosti, čišćeg okoliša i jače ekonomije prekogranične regije. 

 Hrvatska i BiH su zemlje bogate šumama i drvo se tradicionalno koristi za grijanje i kuhanje. Problem je u tome što ovaj način grijanja nije održiv, a šteti okolišu. Ovim projektom ćemo promijeniti tu lošu reputaciju drveta i pokazati da ovo najstarije obnovljivo gorivo ne samo da može smanjiti emisiju ugljičnog dioksida, nego i pomoći u razvoju lokalne ekonomije, ako se koristi na održiv način. Ovaj projekat je velika stvar za Razvojnu agenciju USK i uskoro krecemo sa implementacijom. kaze nam Samir Jodanovic, direktor RAUSK.

Partneri na projektu su: JU Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona Bihać, Općina Cazin, Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA) i Karlovačka županija. 

Cilj ovog projekta je da se tradicionalno grijanje na drva zamjeni grijanjem na drvnu biomasu.

Glavne projektne aktivnosti će biti sljedeće:

1) Nabavka i ugradnja tri peći na biomasu u zgradama u javnom vlasništvu i to dvije u Općini Cazin, tacnije novi sistemi grijanja ce biti instalirani u Domu kulture i Sportskoj dvorani u Cazinu te jedna u Karlovačkoj županiji.

2) Organizacija i odražavanje edukacije na temu korištenja drvne biomase i inovativnim poslovnim modelima za predstavnike javnog i privatnog sektora,

 3) Izrada studije koja će donosiocima odluka pokazati sve prednosti korištenja drvne biomase za grijanje.