Novosti

U Velenju održan projektni sastanak u sklopu projekta NEW FINANCE


U Velenju održan projektni sastanak u sklopu projekta NEW FINANCE

Danas, 20.07.2017.g. u Velenju - Slovenija održan je sastanak u sklopu naseg jos jednog energetskog projekta NEW FINANCE, finansiranog od strane Evropske komisije.


Sastanku je ispred partnera Razvojna agencija USK, prisustvovao direktor Samir Jodanović.

Ovaj projekt ima za cilj  povećati povjerenje vlasnika javnih zgrada i investitora kako bi se prevazišla barijera u financiranju mjera energetske efikasnosti na lokalnom i regionalnom nivou.

Partneri na ovom projektu su:

-Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona, BiH

-Ministarstvo za građenje, prostrono uređenje i zaštitu okoliša Unso-sanskog kantona –pridruženi član iz BiH

-Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske - REGEA (vodeći partner) -Hrvatska,

-Katalonski institut za energiju - ICAEN - Španija,

-Regija Abruco  – Italija,

-Energetska agencija KSSENA Velenje – Slovenija

-Agencija za inteligentno upravljanje energijom MIEMI – Malta.

Sveukupna vrijednost projekta je 931.600,37 eura, a vrijednost dijela projekta kojeg će implementirati JU„Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona“ Bihać je 104.750, 51 eura.

Projektne aktivnosti:

WP 1 – Upravljanje projektom

WP 2 – Komunikacija

WP 3 – Kapitalizacija –

U sklopu ovog paketa biće kreirana e-platforma koja će sadržavati jedinstvene modele implementacije projekata energetske efikasnosti,a isto tako će povezivati vlasnike javnih zgrada i predstavnike privatnog sektora (banaka). 24 postojeća uspješna inovativna poslovna modela za projekte energetske efikasnosti će biti predstavnljeni na ovoj platformi, kao i 5 modela koji su kombinacija javnog i privatnog financiranja i koji će biti primjenjeni u najmanje 3 zemlje, a uključivaće 5 različitih nivoa vlasti.

Također će se održati edukacije za ključne interesne starane na temu boljeg upravljanja energijom. Edukaciju će održati kvalificirani stručnjaci iz ovog sektora.