Novosti

BITNET COSME: Najnovije poslovne ponude inostranih kompanija za saradnju sa kompanijama iz BiH


BITNET COSME: Najnovije poslovne ponude inostranih kompanija za saradnju sa kompanijama iz BiH

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, kao koordinator EEN Mreže FBiH, u saradnji sa partnerima (Sarajevska regionalna razvojna agencija, Univerzitet u Sarajevu, INTERA Tehnološki Park, BIT Centrar Tuzla, Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona i Zenička razvojna agencija), od jula mjeseca će objavljivati, pored dabranih ponuda inostranih firmi iz Baze poslovne saradnje EEN mreže, odabrane ponude iz Baze istraživačke saradnje EEN mreže i Baze tehnološke saradnje EEN za poslovnu saradnju sa kompanijama u Bosni i Hercegovini.

Enterprise Europe Network (EEN) je najveća mreža za podršku malim i srednjim preduzećima u oblasti međunarodne poslovne saradnje, inovacija, prenosa znanja i tehnologija, te saradnje i učešća u EU programima.

Sve ponude koje su prezentovane u priloženim biltenima odabrane su iz baza EEN mreže po kriterijima koji su prilagođeni proizvođačima i onim davaocima usluga iz Bosne i Hercegovine koji su izvozno opredjeljenji, tj. daje se prednost onim ponudama iz inostranstva koje bi u slučaju realizacije povećale izvoz roba i usluga iz Bosne i Hercegovine.

Informacije vezane za proceduru uspostavljanja kontakata sa inostranim partnerom dostupne su na linku Ovdje

Ponude - Baza poslovne saradnje 
Ponude - Baza istraživačke saradnje 
Ponude - Baza tehnološke saradnje