Novosti

Održan radni sastanak u sklopu projekta EDU-LAB


Održan radni sastanak u sklopu projekta EDU-LAB

U sklopu redovnih projektnih aktivnosti, 14.-15.09 održan je u Mariboru partnerski sastanak u sklopu projekta EDU-LAB. Ovaj put domaćini sastanka su bili predstavnici Univerziteta u Mariboru. 

Projektnom sastanku su pored predstavnika Razvojne agencije USK, prisustvovali i gosti sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću, prof.dr. Mirela Kljajić-Dervić i doc.dr. Dijana Vuković. 

EDU-LAB je projekt koji financira Europska unija s ciljem poboljšanja profesionalnih šansi mladih ljudi u Podunavlju. Polazište za razvoj novog razmišljanja jest razvoj kapaciteta. EDU-LAB okuplja partnere iz sektora visokog obrazovanja, poslovnih organizacija, nacionalnih javnih tijela i kreatora politike.