Novosti

Najava studijskog putovanja za predstavnike drvnog sektora u sklopu projekta RENEW HEAT


Najava studijskog putovanja za predstavnike drvnog sektora u sklopu projekta RENEW HEAT

JU Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona, u sklopu projekta „Renew Heat“,  u mjesecu novembru 2017.god., organizira studijsko putovanje u Hrvatsku za predstavnike drvnog sektora iz Unsko-sanskog kantona. 

Cilj ovog studijskog putovanja je upoznavanje sa primjerima dobre prakse u Hrvatskoj (toplane na biomasu, prodaja topline, eneretski centri)  i edukacija. Učesnici iz Unsko-sanskog kantona će se upoznati i družiti sa predstavnicima drvnog sektora iz Karlovačke županije i na ovaj način dobiti priliku da evantualno uspostave i poslovnu suradnju.