Novosti

Održano poslovno druženje u okviru projekta NEW FINANCE


Održano poslovno druženje u okviru projekta NEW FINANCE

Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona održala je, u okviru projekta New Finance, poslovno druženje na temu „Modeli financiranja projekata energetske efikasnosti u zgradama u javnom vlasništvu” u Bihaću 02.11.2017. godine.

Učešće na ovog događaju, na kojem su prezentirani inovativni modeli financiranja projekata energetske efikasnosti, uzeli su predstavnici javnog, privatnog i obrazovnog sektora. Prezentacija primjera dobre prakse u sektoru enegetske efikasnosti u Livnu (javno-privatno parterstvo) i Olovu (ugovor o energetskom učinku) je potaknula vrlo produktivnu diskusiju na ovu temu na kraju koje je zaključeno da su predloženi modeli financiranja vrlo prihvatljiv način da se riješi  problem energetski neefikasnih zgrada u javnom vlasništvu, kao i za privatne poduzetnike koji na ovaj način mogu proširiti djelatnost i otvoriti nova radna mjesta.