Novosti

Studijsko putovanje za predstavnike drvnog sektora sa područja USK-a


Studijsko putovanje za predstavnike drvnog sektora sa područja USK-a

Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona je u okviru EU projekta „Renew Heat“ organizirala studijsko putovanje u Hrvatsku za predstavnike drvnog sektora sa područja Unsko-sanskog kantona.

U okviru ovog studijskog putovanja organiziran je posjet Energetskom centru u Bračku, Općini Pokupsko gdje je smještena prva toplana na biomasu u Hrvatskoj, Osnovnoj školu „Slava Raškaj“ Ozalj koja se grije na biomasu, a grijanje je obezbijeđeno kroz ugovor o prodaji topline sa privatnom firmom. 

Učesnici su također dobili priliku da posjete firmu za proizvodnju goriva iz drvne biomase „G.T.P Šoštarić“ u kojoj su vidjeli cjelokupni proces proizvodnje. Studijsko putovanje je završeno edukacijom na temu prednosti korištenja biomase, sklapanja ugovora o prodaji topline i unaprjeđenju kapaciteta u ovom sektoru u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.