Novosti

U sklopu projekta EDU-LAB odrzan radno-konsultativni sastanak


U sklopu projekta EDU-LAB odrzan radno-konsultativni sastanak

Dana 05.12.2017 godine, predstavnici JU "Razvojna agencija Unsko - sanskog kantona" održali su sastanak sa predstavnicima Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK.

Tema sastanka je bilo predstavljanje novog projekta koji trenutno implementira JU "Razvojna agencija Unsko - sanskog kantona" pod nazivom "New danubian governance in labour market relevance of higher education .- EDU LAB". 

Navedeni projekat ima za cilj uvođenje dualnog sistema obrazovanja na Univerzitet u Bihaću odnosno stvaranje zakonskih preduslova za isto, te spriječavanje odlaska mladih. 

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko - sanskog kantona je izrazilo želju za saradnjom na navedenom projektu, te naglasilo da potreba za uvođenjem dualnog sistema obrazovanja na naš Univerzitet, odavno postoji. 

Sekretar Ministarstva Trnavci Albijana, istaknula je da je Ministarstvo izradilo Strategiju razvoja  visokog obrazovanja Unsko - sanskog kantona, u kojoj je detaljno urađena analiza trenutnog stanja, te je navedeno koji su daljni koraci koji se moraju poduzeti sa ciljem razvoja visokog obrazovanja u Unsko - sanskom kantonu.

Direktor JU "Razvojna agencija Unsko - sanskog kantona" Bihać Jodanović Samir, naveo je da je Agencija spremna pomoći prilikom realizacije potrebnih koraka za uvođenje dualnog sistema obrazovanja na Univerzitet u Bihaću, pocev od izrade zakonske regulative do uvezivanja Univerziteta sa privatnim sektorom.