Novosti

RAUSK ukljucivanjem u projekt Japanske agencije za medjunarodnu saradnju pomaze mala i srednja preduzeca sa podrucja USK


RAUSK ukljucivanjem u projekt Japanske agencije za medjunarodnu saradnju pomaze mala i srednja preduzeca sa podrucja USK

U Sarajevu, u prostorijama SERDE, Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona ukljucena u drugu fazu Projekta „Uspostavljanja i promocije mentoring usluga za mala i srednja poduzeća u zemljama zapadnog Balkana “, koji se realizira na području Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Srbije, zahvaljujući podršci Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA). 

Projekt se odnosi na unapređenje standardizovane usluge mentoringa u ove četiri zemlje, uz podršku Japanske agencije za međunarodnu saradnju JICA i japanskih eksperata.

Koordinator projekta na nivou Bosne i Hercegovine je Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa MOFTER. Za područje Federacije BIH odgovorno je Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta i Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA, a za područje bh. entiteta RS, Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva RS i Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća RS.

Program mentoringa predstavlja novi oblik podrške koji podrazumjeva 50 sati mentoringa u periodu od 6 mjeseci, od strane mentora koji su osposobljeni za pružanje standardiziranih mentoring usluga korisnicima/MSP u okviru mentoring sistema. Mentoring podrška se na ravnomjeran i na najoptimalniji način raspoređuju na osnovu utvrđene dijagnoze i stanja potreba firmi kao korisnika mentoring usluga, a u cilju prevazilaženja trenutne situacije i nalaženja najpovoljnijih rješenja za buduće poslovanje.

U okviru druge faze projekta predviđeno je osposobljavanje novih mentora sa područja Federacije Bosne i Hercegovine, kroz organizaciju treninga za mentore. S tim u vezi, nasa Agencija je prepoznata kao potencijalni partner koji može predložiti predstavnika, a koji bi bio osposobljen za pružanje usluge mentoringa preduzecima.