Novosti

Puštena u rad web stranica u sklopu projekta RENEW HEAT


Puštena u rad web stranica u sklopu projekta RENEW HEAT

U sklopu redovnih projektnih aktivnosti Razvojne agencije USK, a u vezi sa implementacijom prekograničnog projekta RENEW HEAT, pušte na je u rad nova web stranica projekta. 

Web platforma će poslužiti korisnicima i partnerima, kako bi informisali sve zainteresirane o trenutnim projektnim aktivnostima. 

Link za web stranicu : www.renewheat.eu