Novosti

Održana dvodnevna radionica u sklopu projekta „Renew Heat“


Održana dvodnevna radionica u sklopu projekta „Renew Heat“

JU Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona je 18. i 19. decembra 2018. godine, u suradnji sa partnerskom agencijom REGEA iz Karlovca, održala radionicu na temu “Drvna biomasa – obnovljivi izvor energije” u Bihaću.

Radionica je organizirana i održana u sklopu projekta EU projekta “Grijanje zajednica obnovljivom energijom – Renew Heat”, čiji je cilj da se tradicionalno grijanje na drva zamjeni grijanjem na drvnu biomasu. Učesnici radionice su bili predstavnici drvnog sektora iz Unsko-sanskog kantona, koji su imali priliku da se upoznaju sa inovativnim modelom ugovorne prodaje topline iz biomase i primjeri dobre prakse iz Hrvatske, kao i ostalim aktuelnim temama kao što su „Sabirno-logistički centri za biomasu“, kojih također nemamo u Bosni i Hercegovini i „Kvaliteta goriva iz čvrste biomase – norme, kontrola i osiguranje kvalitete“.

Na kraju je održana i diskusija na temu „Proizvodnja drvne biomase u BiH – prilika ili poteškoća” gdje su učesnici došli do zaključka da korištenje i proizvodnju drvne biomase u Unsko-sanskom kantonu trebamo proširiti, jer je bogat šumama, ali da se odnos između javnog i privatnog sektora mora unaprijediti i poboljšati kako bi se to i dogodilo.