Novosti

Sarajevo: U toku obuka novih mentora za podršku malim i srednjim preduzećima u FBiH


Sarajevo: U toku obuka novih mentora za podršku malim i srednjim preduzećima u FBiH

Obuka prve grupe mentora za podršku malim i srednjim preduzećima u Federaciji BiH, održava se u prostorijama Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA. Obuka se provodi u okviru projekta "Uspostavljanje i promocija mentoring usluge za MSP u zemljama Zapadnog Balkana, faza 2, 2017-2020". 


Prvu grupu polaznika čine mentori kandidovani od strane Tešanjske razvojne agencije, Razvojne agencije Žepče, Razvojne agencije Unsko-sanskog kantona, Razvojne agencije Zavidovići, Udruženje ALDI  Goražde i Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA. Edukacija druge grupe mentora predviđena je u martu. 

Programom obuke predviđeno je da mentori budu osposobljeni, teorijski i praktično, za pružanje mentorskih usluga malim i srednjim preduzećima, na bazi dijagnostike preduzeća i identifikacije problema. Program mentoringa predstavlja novi oblik podrške malim i srednjim preduzećima koji se bazira na iskustvima Japanske agencije za međunarodnu saradnju JICA. Besplatan program mentoringa podrazumjeva 50 sati mentoring procesa u periodu od 6 mjeseci koji se na ravnomjeran i na najoptimalniji način raspoređuju, a na osnovu utvrđene dijagnoze i stanja potreba firmi kao korisnika mentoring usluga. 

Polaznici su izrazili zadovoljstvo dosadašnjom edukacijom, naglasivši da će stečeno znanje I vještine značajno ojačati kapacitete njihovih agencija I poboljšati kvalitet podrške prema malim I srednjim preduzećima. 

Projekt „Uspostavljanje i promocija mentoring usluge za MSP u zemljama Zapadnog Balkana, faza 2, 2017-2020“ je regionalnog karaktera i realizira se na području Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Srbije. Projekat se odnosi na unapređenje standardizovane usluge mentoringa u ove četiri zemlje, uz podršku Japanske agencije za međunarodnu saradnju JICA i japanskih eksperata. 

Koordinator projekta na nivou BiH je Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, a u implementaciji projekta učestvuju i Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta i Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA. Zahvaljujući učešću u  prvoj fazi projekta, SERDA već ima 10 osposobljenih mentora koji su do sada pružili podršku za oko 100 malih i srednji preduzeća.