Novosti

Energetska tranzicija: Wood Key
Energetska tranzicija: Wood Key

span style="mso-ansi-language: HR"U Bihaću se u sklopu projekt Wood Key ugrađeno grijanje na drvnu biomasu u sportskoj dvorani „Luke“. Projekt se implementira uz pomoć EU sredstava u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Crnoj Gori, a implementira ga pet partnera koji će ugraditi 3 kotlovnice. Projekat j... Pročitaj više

Treće studijsko putovanje u okviru projekta REINSER
Treće studijsko putovanje u okviru projekta REINSER

Između 30.11.2021. i 2.12.2021. održano je 3. Studijsko putovanje projekta Reinser u Brindisiju u Italiji. Domaćin je bio partner projekta, Općina Brindisi. Zajedno s raznim stručnjacima sa Univerziteta Salento, Regione Puglia, Cooperativa ULIS, Lega Coop itd., projektni partneri upoznali su se s imigra... Pročitaj više

Drugo studijsko putovanje u okviru projekta REINSER
Drugo studijsko putovanje u okviru projekta REINSER

Od 19. do 21. oktobra 2021. organizirano je drugo studijsko putovanje u Rumu u Srbiji za partnere u projektu Ekonomska integracija izbjeglica kroz socijalno poduzetništvo (REINSER).Svrha putovanja bila je istražiti mogućnosti prenošenja identificiranih najboljih praksi u području integracije izbjeglica kr... Pročitaj više

Održana radionica u sklopu projekta ISTER
Održana radionica u sklopu projekta ISTER

Dana 14.12.2021. godine JU'Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona' je održala radionicu  EU projekta ISTER 'Povezivanje Dunavske regije historijskim rimskim rutama'. Zainteresirane učesnike iz javnog sektora i poduzetnike, kako sa lokalnog tako i sa regionlanog nivoa upoznali smo sa efektima  dosad realizi... Pročitaj više

Skupstina Unsko-sanskog kantona Zakljuckom prihvatila Strateski dokument USK
Skupstina Unsko-sanskog kantona Zakljuckom prihvatila Strateski dokument USK

Skupstina Unsko-sanskog kantona je Zakljuckom prihvatila dokument Strategija razvoja Unsko-sanskog kantona za period 2021-2027, a koji je izradila JU Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona uz podrsku brojnih partnerskih institucija i ustanova. Strategija razvoja Unsko - sanskog kantona za period 2021. – 2027. g... Pročitaj više

Razvojna agencija USK održala radionice „Uvod u cirkularnu ekonomiju“
Razvojna agencija USK održala radionice „Uvod u cirkularnu ekonomiju“

Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona je u periodu 10.-12.06.2019. godine organizirala i održala radionice na temu „Uvod u crikularnu ekonomiju“.Radionice za predstavnike poljoprivredno-prehrambenog sektora i javnog sektora su održane u sklopu projekta „Evropski med-klasteri jačaju isplativu agrovinsku ... Pročitaj više

Najava radionice „Uvod u cirkularnu ekonomiju“
Najava radionice „Uvod u cirkularnu ekonomiju“

Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona će u periodu 10.-12.06.2019. godine održati radionice na temu „Uvod u crikularnu ekonomiju“. Radionice za predstavnike poljoprivredno-prehrambenog sektora i javnog sektora su održane u sklopu projekta „Evropski med-klasteri jačaju isplativu agro... Pročitaj više

Projekt EMBRACE: Javni poziv za mala i srednja preduzeca - Pokretanje NODE-a
Projekt EMBRACE: Javni poziv za mala i srednja preduzeca - Pokretanje NODE-a

O EMBRACE projektu EMBRACE je inovativni projekat u sklopu Interreg MED programa  koj ima za cilj da pruži podrušku malim i srednjim preduzećima (MSP) i da promoviše aktivnosti podizanja svijesti među donositeljima odluka i posrednim zainteresiranim stranama kako bi se povećala primjena načela cirkularne e... Pročitaj više

EMBRACE: Odrzan radni sastanak projektnih partnera projekta
EMBRACE: Odrzan radni sastanak projektnih partnera projekta

U sklopu redovnih projektnih aktivnosti odrzan je radni sastanak partnera na EU projektu Embrace, u Zaragozi, a u organizaciji partnera iz Spanije.Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona implementira EU projekt pod nazivom “Evropski med-klasteri jačaju isplativu agro-vinarsku cirkularnu ekonomiju-EMBRACE”. Cilj ov... Pročitaj više

OSLOBODJENJE: Investitore moramo uvjeriti da je ulaganje u USK njihova šansa
OSLOBODJENJE: Investitore moramo uvjeriti da je ulaganje u USK njihova šansa

Samir Jodanovic, direktor Razvojne agencije USK  govorio je za OSLOBODJENJE o trenutnim i buducim projektima.  Izdanje : 22.01.2019.god. Intervju: Minela Pamuk Koliko je Agencija za ovih 6-7 godina, koliko postoji, uspjela da pomogne u razvoju privrede Unsko-sanskog kantona? Ono što je važno nagla... Pročitaj više