Projekti

EDU-LAB 2017 - „Novo upravljanje tržištem rada u suradnji sa visokim obrazovanjem u dunavskom području“


EDU-LAB 2017 - „Novo upravljanje tržištem rada u suradnji sa visokim obrazovanjem u dunavskom području“

EDU-LAB - „Novo upravljanje tržištem rada u suradnji sa visokim obrazovanjem u dunavskom području“

Cilj projekta je poboljšanje institucionalnih kapaciteta za povećanje važnosti visokog obrazovanja na tržištu rada s ciljem da se zadrži više mladih talenata da studiraju i rade u dunavskoj regiji.

Projekt se bavi s društvenim izazovima:

-politike tržišta rada

-sistemi i politike obrazovanja

-demografske promjene i migracije

Odliv mozgova u regije Zapadne Evrope zbog boljih akademskih i ekonomskih uvjeta u kombinaciji s iseljavanjem iz ruralnih područja utiče na ukupan pad broja stanovnika u obuhvaćenom području. Projekt se fokusira na usklađivanju potreba tržišta rada, a polazna tačka za novi način razmišljanja i saradnje je razvoj kapaciteta.

Ovaj projekt ćemo implementirati sa 20 partnera iz evropskih zemalja:

-Evropska fondacija obrazovanja, Njemačka – vodeći parnter

-Dunavska rektorova konferencija (mreža 70 univerziteta dunavske regije), Belgija

-Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona, Bosna i Hercegovina

-Mašinski fakultet univerziteta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina

-LiNK Mostar, Udruženje za poduzetništvo i posao, Bosna i Hercegovina

-Odjel za razvoj i međunarodne projekte, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, Bosna i Hercegovina

-Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvalitete, Bosna i Hercegovina

-Tehnički univerzitet u Sofiji, Bugarska

-Bugarski industrijska asocijacija - Sindikat bugarskog poslovanja, Bugarska

-Općina Vratsa, Bugarska

-Institut znanja i društvenih studija, Bugarska akademija nauka, Bugarska

-Zaklada znanje na djelu, Hrvatska

-VERN, Univerzitet primjenjenih nauka, Hrvatska

-Kecskemét Koledž, Mađarska

-Njemački poslovni klub Transylvania, Rumunija

-Univerzitet Sibiu ”Lucian Blaga”, Rumunija

-Tehnički univerzitet Košice, Rumunija

-Njemačko-slovačka komora industrije i trgovine, Slovačka

-Automobilska industrijska asocijacija Republike Slovačke, Slovačke

-Univerzitet u Mariboru, Slovenija

-Regionalna razvojna agencija Sjeverno primorske, Nova Gorica, Slovenija

-“Mihajlo Pupin” Institut, Univerzitet u Beogradu, Srbija

-Komora trgovine i industrije, Srbija

-Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja, Srbija

-Ministarstvo obrazovanja i nauke, Bugarska

-Ministarstvo obrazovanja, nauke i sporta, Slovenija

Sveukupna vrijednost projekta je 3.438.560,00 eura, a vrijednost dijela projekta kojeg će implementirati JU„Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona“ Bihać je 62.620,00 eura.