Projekti

Aftercare – Program postinvesticione podrške investitorima u USK


Aftercare – Program postinvesticione podrške investitorima u USK

Razvojna agencija USK je dobila ulogu ključnog partnera u provođenju programa postinvesticione podrške u Unsko-sanskom kantonu. Ovaj program je namijenjen stranim investitorima sa ciljem da se osiguraju adekvatni uslovi njihovog poslovanja u BiH, a  provodiće se prema smjernicama za provođenje programa postinvesticione podrške investitorima u BiH, tj. Aftercare program-a.

Razvojna agencija USK će u sklopu ovog programa izvršiti analizu uvjeta rada stranih investitora u USK, te na taj način prikupiti iskustva u poslovanju u lokalnim sredinama kako bi se obezbijedile adekvatne usluge i rješenja za dalji rad i širenje ovih kompanija na našem prostoru.

Aktivnosti postinvesticione podrške investitoru su usluge koje vlasti pružaju kompaniji investitoru kako bi joj olakšali početak rada i kontinuirani razvoj i time ostvarili njen maksimalan doprinos lokalnom ekonomskom razvoju.

Postinvesticiona podrška investitoru je ključna komponenta promocije investicija i jedan od načina da se kapitaliziraju nastojanja svih nivoa vlasti na privlačenju investicija. Održavanje odnosa sa postojećim investitorima i pružanje podrške za osiguranje rasta i razvoja njihovih kompanija je u središtu svih aktivnosti postinvesticione podrške.

Na ovaj način Razvojna agencija USK doprinosi stvaranju našeg proizvoda – povoljnog okruženja za investicije, čime možemo postići željeni cilj, tj. pronaći kupca – investitora koji će investirati u BiH.

Kao dio projekta poboljšanja poslovnog okruženja i jačanja konkurentnosti u BiH, IFC će napraviti reviziju rada na aftercare programu, i potvrditi da li je svaka od institucija poduzela konkretne aktivnosti koje je dogovorila sa investitorom tokom posjete i da li je svaka od institucija nastavila kontakt u vezi i drugih pitanja/inicijativa koja su investitoru predložili partneri.