Projekti

Program potpore za povećanje zaposlenosti


Program potpore za povećanje zaposlenosti

Program finansira Vlada USK, implementira ga RA USK u suradnji sa Ministarstvom privrede USK. Program potpore za povećanje zaposlenosti osmišljen je za podršku mladim osobma, bez radnog iskustva koji se nalaze na evidencijama nezaposlenih i koji se po pvi put zapošljavaju sa namjerom sticanja radnog iskustva u trajanju od godinu dana ili šest mjeseci, ovisno o stručnoj spremi.

Ovim programom predviđaju se sredstva potpore, koje će poslodavac iskoristiti na izmirenje zakonom predviđenih finansijskih obaveza na način da će svakog mjeseca za svakog volontera redovno u ovu namjenu izmirivati zakonom predviđene finasijske obaveze. Ukupna visina potpore po jednom volonteru iznosi maksimalno 3.822,48 KM (12 mjeseci po 318,54 KM), a jedan poslodavac može ostvariti potporu za najviše tri volontera. Pravo apliciranja imaju poslodavci registrovani kao pravna lica ili fizička lica registrovana kao obrtnici.