Projekti

Stručno osposobljavanje i zapošljavanje za potrebe kompanije Saniteks d.d. Velika Kladuša


Stručno osposobljavanje i zapošljavanje za potrebe kompanije Saniteks d.d. Velika Kladuša

Projekt se odnosi na stručno osposobljavanje 122 lica sa evidencije nezaposlenih u pogonima Saniteksa u Bužimu, a najmanje 100 lica će dobiti zaposlenje nakon što istekne tromjesečna obuka. Obuka se izvodi za zanimanja šivač i krojač, odnosno prema iskazanim potrebama kompanije Saniteks d.d. Velika Kladuša.

Ovim projektom ce se bitno uticati na strukturu zaposlenih u općini Bužim, a samim time i u USK. Rezultat će biti povećana stopa zaposlenosti u Bužimu za 2,4%, odnosno broj zaposlenih će porasti za 10%. Ovim projektom se pružila odgovarajuća podrška kompaniji Saniteks d.d. Velika Kladuša u realizaciji nove investicije, uvođenju novih proizvodnih linija što je pretpostavka za zapošljavanje novih min. 100 radnika i proširenje obima proizvodnje.