Projekti

Program podrške zapošljavanja nezaposlenih lica


Program podrške zapošljavanja nezaposlenih lica

Programom podrške zapošljavanja nezaposlenih lica predviđena su sredstva potpore, koja će privredeni subjekti iskoristiti za zapošljavanje nezaposlenih lica u maksimalnom iznosu od 1.500 KM po osobi. JU „Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona“ Bihać će odobrena sredstva isplatiti na transakcijski račun Korisnika u jednakim mjesečnim iznosima, i to nakon dostavljanja dokaza o isplati plaće zaposleniku, od strane poslodavca. Korisnici sredstava imaju obavezu da zaposlene osobe zadrže u radnom odnosu najmanje šest (6) mjeseci od dana potpisivanja Ugovora o radu.

Vlada Unsko-sanskog kantona je na prijedlog Ministarstva privrede usvojila Program podrške zapošljavanja nezaposlenih lica. Vlada Unsko-sanskog kantona je za implementaciju ovog Programa izdvojila 150.000,00 Program podrške zapošljavanjanezaposlenih licaKM, a implementator Programa je JU “Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona” Bihać. Cilj Programa je povećati zaposlenost u Unsko-sanskom kantonu, odnosno podržati otvaranje najmanje 100 novih radnih mjesta u privrednim subjektima u Unsko-sanskom kantonu.

Produženje roka za podnošenje prijava

Javni poziv za dodjelu nepovratnih sredstava po Programu podrške zapošljavanja nezaposlenih lica

Zahtjev za učešće u programu podrške nezaposlenih lica

Program podrške zapošljavanjanezaposlenih lica