Projekti

BEE Promoted – Promocija pčelarstva


BEE Promoted – Promocija pčelarstva

Bee Promoted je projekat odobren za finansiranje u okviru IPA Prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina sa ukupnom vrijednosti 1.3 miliona KM, od čega je ukupno 686 000 KM predviđeno u BiH.
Generalni cilj:
Integracija privrede u pograničnim područjima poticanjem saradnje malih i srednjih poduzeća te promicanjem poduzetništva u proizvodnji meda i drugih pčelinjih proizvoda.
Specifični cilj:
Unaprjeđenje institucionalne podrške pčelarskim malim i srednjim poduzetnicima radi povećanja kvalitete proizvodnje i plasmana meda i drugih pčelinjih proizvoda kroz povećanje kapaciteta proizvodnje, optimiranje uvjeta uzgoja matica, te jačanje međusobne suradnje.

Ciljane skupine su :

pčelari

pčelarske udruge i organizacije

znanstveno-stručna zajednica iz Unsko-sanskog kantona, općine Posušje i Zadarske županije.

Glavne aktivnosti:

Upravljanje projektom i promocija projekta (web stranica, promotivni materijali, pčelarski sajam)

Uspostava nove infrastrukture za pružanje usluga u pčelarskom sektoru (adaptacija i opremanje Laboratorija za kontrolu kvalitete meda u Zadru i Bihaću, ispostava i opremanje Centra za selektivni uzgoj i reprodukciju matica Kranjske pčele Bihaću)

Edukacija ciljnih skupina organizacijom radionica radi jačanja kapaciteta poduzetnika u pčelarskom sektoru.

Očekivani rezultati:

Promicanje pčelinjih proizvoda na tržištu i podizanje svijesti u javnosti o značaju pčelarstva kroz prekograničnu suradnju, promotivne i druge aktivnosti projekta

Uspostavljena infrastruktura za pružanje novih usluga (laboratorij za kontrolu kvalitete meda i stanice za selektivni uzgoj matica Kranjske pčele, te centra za selekcijski uzgoj i reprodukciju matica Kranjske pčele)

Optimizacija njezinog uzgoja obzirom na ekološke i biološke uvjete

Jačanje ljudskih kapaciteta poduzetnika u pčelarstvu i znanstveno-stručne zajednice te tijela javne uprave.