Projekti

Razvoj inovacija i privlačenje investicija u Unsko-sanskom kantonu – BINOVA


Razvoj inovacija i privlačenje investicija u Unsko-sanskom kantonu – BINOVA

Ukupna vrijednost projekta iznosi 626.220,00 EUR (1.224.779,86 KM), od čega  je 76% finansirala EU kroz IPA 2011.
Generalni cilj:
Stimulirati ekonomski rast i novo zapošljavanje u USK kroz poboljšanje operacionalnog okvira za sektor malih i srednjih poduzeća i poboljšanje u poslovnom okruženju kroz bolju infrastrukturu i kroz pružanje kvalitetnijih usluga.
Specifični cilj:
Unaprijediti poslovno okruženje i povećati konkurentnost lokalne privrede u USK kroz razvoj poslovne infrastrukture i uspostavu i razvoj Centra za podršku poduzetništvu – BSC.
Najveći dio projektnih aktivnosti se odnosi na uspostavu Centra za podršku poduzetništvu u poslovnoj zoni Pilana u Bosanskoj Krupi (BSC – Business Support Center) koji će pružati čitav niz programa podrške malom i srednjem poduzetništvu. Programi podrške će biti bazirani na znanju, savremenim tehnologijama, suradnji sa ključnim akterima u lokalnoj zajednici i stvarnim potrebama na tržištu. Važno je napomenuti da će kreirani instrumenti podrške biti dostupni svim privrednim subjektima u USK.
Glavne projektne aktivnosti:

Uspostava centra za podršku poduzetništvu – BSC
Uspostava i pružanje podrške razvoju malog i srednjeg poduzetništva
Uspostava i pružanje podrške fokusirane na poboljšanje poslovnog okruženja (podrška investitorima i direktnim stranim investicijama).
Projektne  aktivnosti će  uticati  na  poboljšanje poslovnog okruženja,  jačanje   institucionalne podrške malom i srednjem poduzetništvu i jačanje  konkurentnosti ekonomije USK.
Očekivani rezultati na privredu USK:

Povećana zaposlenost povezana sa malim i srednjem poduzetništvom u USK za 10% do 2018. godine
Povećan broj solventnih malih i srednjih poduzeća u USK za 10% do 2018. godine
Povećan BDP USK za 7% do 2018. godine.
Razvoj inovacija i privlačenje investicija u USK – BINOVA

Centar za podršku poduzetništvu