Projekti

Održivo upravljanje turizmom jadranske baštine, „HERA“


Održivo upravljanje turizmom jadranske baštine, „HERA“

Naziv projekta: Održivo upravljanje turizmom jadranske baštine, „HERA“

Ukupna vrijednost projekta: 17.294.626,74 KM
Vrijednost projektnih aktivnosti za USK: 700.000 KM
Donator: EU
Period implementacije: 2014.-2016.
Projektni partneri: 19 partnera iz 8 zemalja jadranskog područja

Generalni cilj projekta:

Razvoj zajedničke prekogranične platforme unutar jadranskog područja za upravljanje i promociju
održivog turizma na temelju zajedničkog kulturnog nasljeđa
Specifični cilj projekta za prostor USK:
Valorizacija kulturnog naslijeđa kroz sanaciju Starog grada Sokolac

Indirektni cilj:
Podrška sektoru malog i srednjeg poduzetništva u vidu stvaranja prilika za unaprjeđenje poslovanja i
stvaranje novih radnih mjesta u sektoru turizma

Glavne projektne aktivnosti:

RP1 Upravljanje i koordinacija
RP2 Komunikacija i dijeljenje informacija
RP3 Kapitalizacija i održivost
RP4 Kreacija zaštitnog znaka jadranskog kulturnog turizma kao turističke destinacije
RP5 Pilot projekti – razvoj ruta kulturnog turizma
RP6 Pilot projekti- otvaranje posjetiteljskih centara

Očekivani rezultati:

1) Obnovljen Stari grad Sokolac i stavljen u funkciju turizma
2) Definirane i utvrđene kulturne rute
3) Izrađena i postavljena turistička signalizacija
4) Unaprjeđeni kapaciteti ključnih interesnih strana u sektoru turizma u USK
5) Uspostavljen zaštitni znak HERA, kojeg će moći dobiti samo kulturno-historijski spomenici koji
budu ispunjavali utvrđeni kriterij