Projekti

Jačanje tržišta energije iz drvne biomase kao ključ regionalne energetske tranzicije – WOOD KEY


Jačanje tržišta energije iz drvne biomase kao ključ regionalne energetske tranzicije – WOOD KEY

Opis projekta: 
Cilj projekta je potaknuti regionalnu energetsku tranziciju poticanjem tržišta drvne biomase kroz nove inovativne investicijske koncepte - ugovaranje prodaje toplinske energije iz biomase, zasnovano na održivoj upotrebi regionalnih dostupnih obnovljivih izvora energije (drvo), što dovodi do povećane energetske sigurnosti, čistijeg okoliša i održive privrede u prekograničnom području.

Ključne aktivnosti projekta:
    1) Instalacija peći na drvnu biomasu u javnim objektima u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, 
    2) Edukacija na temu ugovorene prodaje topline, 
    3) Edukacija na temu energetske efikasnosti, 
    4) Izrada strateškog dokumenta „Smjernice za povećanje korištenja obnovljivih izvora energije u prekograničnom području“, 
    5) Izrada investicijskih studija za rekonstrukciju sistema grijanja u zgradama u javnom vlasnštvu, 
    6) Izrada investicijske online platforme koja će sadržavati i investicijski kalkulator-platformu sa potencijalnim investicijskim projektima u prekograničnom području kako bi se povezali potencijalni investitori i javni sektor.

Očekivani ključni rezultati projekta:
    1) 1. 2.700.000 kWh energije proizvedene iz obnovljivih izvora (drvna biomasa) u zgradama u javnom vlasništvu kroz novoinstalirane visokoefikasne kotlove na biomasu u 3 zgrade u javnom vlasništvu ukupne snage 1,8 MW, zamjenjujući fosilna goriva. U Unsko-sanskom kantonu kotao na biomasu će biti ugrađen u Sportskoj dvorani „Luke“ u Bihaću. 
    2) Održana edukacija o modelu ugovorne prodaje toplinske energije iz biomase - edukacija usmjerena na potencijalne dobavljače, javne službenike i partnere prvi je korak za podizanje svijesti i unaprjeđenje kapaciteta javnih službenika za zamjenu neefikasnih sistema grijanja, koji koriste fosilna goriva novim kotlovima na biomasu što će dovesti do bolje energetske efikasnosti zgrada u javnom vlasništvu.
    3)  Edukacija o energetskoj efikasnosti i uštedi energije u zgradama u javnom vlasništvu  kojom se podiže svijest i vještine o postizanju uštede energije jednostavnom promjenom ponašanja (bez ulaganja). Biće organizirane dvije vrste edukacije, jedna za korisnike zgrada u javnom vlasništvu i druga za djecu u školama. 
    4)  Strategija korištenja obnovljivih izvora energije izrađena i predstavljena lokalnim, kantonalnim i državnim službenicima (donosioci politika). Cilj strategije je pružiti pouzdane podatke i mogućnosti za održivu upotrebu obnovljivih izvora energije s naglaskom na drvnu biomasu i kombinaciju sa solarnom energijom za grijanje u prekograničnom području. 
    5) Razvijena investicijska platforma - s ciljem povezivanja potencijalnih investitora (pružatelji toplinske energije) s dostupnim projektima zamjene sistema grijanja na fosilna goriva u zgradama u javnom vlasništvu. To omogućava održivost projekta Wood Key. 

Vodeći partner:
Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA) kao vodeći partner biti će odgovorna za provođenje cijelog projekta i koordinaciju između projektnih partnera. REGEA će upravljati, koordinirati i voditi partnere u provođenju projektnih aktivnosti tokom implementacije projekta Wood Key.  U okviru projekta, REGEA će razviti investicijsku platformu, organizirati studijsko putovanje, edukacije za javni sektor i djecu u osnovnim školama, izraditi strateškog dokumenta „Smjernice za povećanje korištenja obnovljivih izvora energije u prekograničnom području“, izraditi investicijske studije za rekonstrukciju sistema grijanja u zgradama u javnom vlasništvu.

Projektni partneri:
JU Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona Bihać (RAUSK) kao partner na projektu osigurat će pravovremeno i pravilno provođenje projektnih aktivnosti na teritoriji Bosne i Hercegovine (organizirati edukacija na temu energetske efikasnosti, izraditi strateški dokument „Smjernice za povećanje korištenja obnovljivih izvora energije u Unsko-sanskom kantonu“, izraditi investicijske studije za rekonstrukciju sistema grijanja u zgradama u javnom vlasništvu, obezbijediti vidljivost projekta, pružati asistenciju u implementaciji projektnih aktivnosti Gradu Bihaću.). 
Grad Bihać kao partner na projektu će organizriati početnu konferenciju, info dan, izvršiti instalaciju sistema centralnog grijanja na drvnu biomasu u sportskoj dvorani Luke u Bihaću i obezbijediti vidljivost projekta. 
Opština Herceg Novi kao partner na projektu osigurat će pravovremeno i pravilno provođenje projektnih aktivnosti na teritoriji Crne Gore (organizriati početnu konferenciju, info dan, izvršiti instalaciju sistema centralnog grijanja na drvnu biomasu u sportskoj dvorani XX, organizirati edukacije na temu energetske efikasnosti, izraditi strateškog dokumenta „Smjernice za povećanje korištenja obnovljivih izvora energije u Crnoj Gori“, izraditi investicijske studije za rekonstrukciju sistema grijanja u zgradama u javnom vlasništvu, obezbijediti vidljivost projekta). 

Trajanje projekta: 15.02.2020. -14.02.2022.
Ukupna vrijednost (za sve partnere): 1.157.451,69 EUR
Iznos koji sufinacira EU: 983.833,90 EUR
Programski prioritet: Zaštita okoliša i prirode, unaprijeđenje prevencije rizika i promocija održive energije i energetske efikasnosti.
Ova publikacija je izrađena uz pomoć Evropske unije. Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost JU Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona, te ni na koji način ne može odražavati stavove Evropske unije.
Više informacija o programu Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014.-2020. možete pronaći na: https://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/