Projekti

Implementacija projekta REINSER - Interreg ADRION


Implementacija projekta REINSER - Interreg ADRION

REInSER

Opis projekta: Projekt ima za cilj iskorištavanje potencijala umrežavanja i prijenosa znanja nadnacionalne, kao i presječne suradnje ključnih interesnih strana; strateško partnerstvo projekta nastoji pronaći održivo rješenje za goruće pitanje azilanata. Glavni cilj REInSER-a je poboljšati njihovu ekonomsku i društvenu integraciju u društvo domaćina programskog područja ADRION, koristeći pristupe socijalne ekonomije, a posebno socijalnog podužetništva. Dugoročni cilj je povećati mogućnosti za azilante da s jedne strane postanu aktivni ekonomski akteri i agenti vlastite integracije u društvu domaćina i doprinesu lokalnom i  regionalnom održivom ekonomskom razvoju stvaranjem radnih mjesta i podržavanjem stvaranja novih socijalno odgovornih poduzeća s druge strane.

Ključne aktivnosti projekta:

1.       Upostava transnacionalne mreže

2.       Procjena društvenih promjena u partnerskim zemljama

3.       Prenos dobrih praksi i implementacija pilot projekata

4.       Izrada business modela

5.       Izrada transnacionalne strategije

Očekivani ključni rezultati:

1.       Transnacionalno učenje iz evaluacije najboljih praksi, studijskih putovanja, pilot akcija i uvođenje pristupa socijalnih inovacija podržanih širokim spektrom lokalnih dionika stvorit će dugoročno kompetencije i poboljšati lokalne, nacionalne i transnacionalne strategije i akcijski plan za uspješnu integraciju izbjeglica u privredu društava domaćina

2.       Sudjelovanje azilanata u socijalnom poduzetništvu, a time i podržati njihovo uključivanje na tržište rada.

 

Partneri:

1.       Naučno-istraživački centar Koper

2.       Primorski tehnološki park d.o.o

3.       Alma Mater Studiorum – Univerzitet u Bolonji

4.       Općina Brindisi, Italija

5.       Grad Osijek, Hrvatska

6.       Posebni račun za istraživačka sredstva – Hellenic univerzitet, Grčka

7.       Regionalna razvojna agencija Srem, Srbija

8.       JU Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona

Trajanje projekta: 01.02.2021.-31.01.2023.

Ukupna vrijendost (za sve parnere): 2 019 200,00 €