Projekti

Implementacija projekta ISTER - Interreg DANUBE


Implementacija projekta ISTER -  Interreg DANUBE

Povezivanje Dunavske regije historijskim rimskim rutama ISTER

Projekt ISTER, u sklopu Interreg dunavskog transnacionalnog  programa, se fokusira na izazove nepovezanosti rimskog naslijeđa. Projekat se bavi  teritorijalnom dimenzijom rimskih ruta kao granični  transnacionalni elemenat, koji prelazi državne granice dunavske regije i pruža važan temelj za razmjenu i zajednički razvoj. Stoga se glavni cilj projekta ISTER  fokusira na ponovno otkriće i revitalizaciju drevne mreže rimskih puteva u dunavskoj regiji, kao ključnog pokretača unapređenja  teritorijalnog razvoja zasnovanog na održivoj upotrebu kulturnog i prirodnog naslijeđa.

ISTER se oslanja na tri ključne vrijednosti kako bi povećao lokalnu privlačnost:

·         Usvajanje višeslojnog lanca upravljanja s ciljem jačanja okvira znanja i institucionalnih kapaciteta dunavske regije kroz izgradnju kapaciteta I kolektivno mapiranje znanja,

·         Korištenje naprednih alata iI tehnologija za poboljšanje fizičke dostupnosti, vidljivosti i valorizacije mreže rimskih ruta i naselja, postavljanje temelja za tematsku kulturnu kulturnu rutu koja se temelji na rimskom naslijeđu sa narativnom funkcijom, oživljavanje drevnih vrijednosti i promociju neobnovljivog i krhkog, ali pri tom neiskorištenog I neistraženog naslijeđa;                                                                                                                                                                                         

      Stvaranje uslova za prelaz sa starih pristupnih politika na nove (očuvanje izolacijom), integrativne metode za poboljšanje politike I regulatornih okvira u dunavskoj regiji.

Ukupna vrijednost projekta : 2 067 958.95 EUR, od čega Europska unija sufinansira 85%  ( 663 585.10 EUR) kroz ERDF i IPA fondove.

Trajanje projekta: 01.07.2020. – 31.12.2022.

Vodeći partner na projektu: Nacionalni muzej historije Transilvanije, Rumunija

Ostale države partneri: Rumunija, Bugarska, Mađarska, Slovenija, Austrija, Bosna I Hercegovina, Srbija, Njemačka, Italija