Projekti

Implementacija projekta COMPOSE PLUS - Interreg MED


Implementacija projekta COMPOSE PLUS - Interreg MED

COMPOSE PLUS

Opis projekta: COMPOSE plus je alat koji je u svojoj osnovi katalizator praktične implementacije EU Green Deal-a, s fokusom na OIE i EE, mada bi se mogao primijeniti i na druge teme. Razvijen je za preuzimanje procesa održivog razvoja, konceptualno zasnova na principu nosivosti ekosistema, održivoj upotrebi prirodnih resursa, principima zajedničkog razvoja, socijalnim i tehnološkim inovacijama i snažnom inovativnom elementu u svojstvu planiranja i implementacije poslovnih modela, što dovodi do otpornijih i socijalno-ekonomski stabilnih okruženja.

Ključne aktivnosti projekta:

1.       Transfer znanja na nove partnere

2.       Ažuriranje i prilagođavanje COMPOSE PLUS alata zahtjevima New Deal-a

3.       Obuka i izradnja kapaciteta interesnih strana

4.       Izrada strateških dokumenata

Očekivani ključni rezultati:

1.       Preuzimanje COMPOSE alata od strane odgovarajućih organizacija: javne institucije, posebno općine, koje imaju kapacitete (razumijevanje i tehnička / planirajuća stručnost) da prepozna energetske mogućnosti lokalnog razvoja OIE i EE

2.       Uštede, ali i socio - ekonomske prilike, to će po definiciji dovesti do većeg / povećanog udjela obnovljive energije iz lokalnih izvora u snabdijevanju energijom ruralnih područja MED programa.

3.       U svakoj od 7 zemalja predviđena su do 2 događaja po tipu obuke za korištenje COMPOSE alata

Partneri:

1.       Slovenska poljoprivredno-šumarska komora – Institut za poljoprivredu i šumarstvo Maribor

2.       Tehnički Univerzitet na Kritu – Škola inžinjerstva zaštite životne sredine, Grčka

3.       Regionalna agencija za energiju, Sjeverna Hrvatska

4.       Kyoto Club, Italija

5.       CONSORTIUM OLTREPO MANTOVANO Italija

6.       Nacionalna zajednica općina i planinskih vlasti – Delegacija regije Lazio, Italja

7.       Preduzetnički centar Đakovo d.o.o. Croatia

8.       Udruženje vinogradara općine Palmela, Portugal

9.       Mreža otočnih trgovinskih i industrijskih komora Europske unije, Grčka

10.   Udruženje lokalnih vijeća, Malta

11.   Centralna zajednica opština u Grčkoj

12.   JU Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona

Trajanje projekta: 01.03.2021.-30.06.2022.

Ukupna vrijendost (za sve parnere): 500.000,00 €