Projekti

PROJEKT NEW FINANCE - „Novo financiranje za buduća ulaganja u energetsku efikasnost“.


PROJEKT NEW FINANCE - „Novo financiranje za buduća ulaganja u energetsku efikasnost“.


Projekt NEW FINANCE (Novi mehanizmi financiranja energetske učinkovitosti u zgradama javne  namjene) ima za svrhu pružiti podršku donositeljima odluka iz javnog i financijskog sektora u  pronalaženju i primjeni uspješnih strategija za mobilizaciju privatnog kapitala i bolju iskoristivost  europskih strukturnih fondova. Namjera projekta NEW FINANCE je pokretanje novih ulaganja u projekte povećanja energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim zgradama. Cilj se planira postići kroz replikaciju uspješno proevednih modela i kroz aktivnosti  umrežavanja ključnih dionika iz javnog i privatnog sektora.

Program: INTERREG MEDITERRANEAN

Skraćeni naziv projekta: NEW FINANCE

Puni naziv projekta: Novi mehanizmi financiranja energetske učinkovitosti u zradama javne namjene

Proračun projekta: 931,600.37 €

ERDF/IPA: 85%

Trajanje projekta: 18 mjeseci

Vodeći partner na projektu: Regionalna energetska agencijaSjeverozapadne Hrvatske (REGEA)

Članovi projektnog konzorcija:

  1. Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA)
  2. Energetski institute Katalonije (ICAEN) Španjolska
  3. Energetska agencija regije Abruzzo (ARAEN) – Italija
  4. Energetska agencija za inteligentno upravljanje energijom na Malti (MIEMA) – Malta
  5. Energetska agencija Savinjske, Šaleške i Koroške regije (KSSENA) – Slovenija
  6. Razvojna agencija Unsko - sanskog kantona (RAUSK) – Bosna i Hercegovina
  7. Ministartsvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko - sanskog kantona – pridruženi partner iz Bosne i Hercegovine

Web stranica projekta: www.interreg-med.eu